Tankersiz ve tankerli sıvı ahır gübresi dağıtma makinalarının karşılaştırılması

Tankersiz ve tankerli sıvı ahır gübresi dağıtma makinalarının karşılaştırılması Dursun, İlknur; Dursun, Ergin Sıvı ahır gübresi; büyükbaş ve küçükbaş hayvanların katı ve sıvı dışkıları ile ahır temizleme suları ve saman gibi malzemelerin karışımından oluşur. Çamur kıvamındadır. Değerli bir organik gübredir. Kimyasal gübre giderlerini azaltır. Çevre kirliliğini önler. Sıvı ahır gübresinin dağıtılmasında tankerli ve tankersiz gübre dağıtma makinalarından yararlanılır. Sıvı ahır gübresi, doğrudan toprak yüzeyine yayılır veya belirli bir derinlikten toprak altına enjekte edilir ya da karıştırılır. Gübrenin toprak yüzeyine yayılması, kötü koku sorununa ve azot kaybına neden olur. Tanker hacmi yüksek olan gübre dağıtma makinalarının tekerlekleri toprağı sıkıştırır. Toprak nem içeriğinin yüksek olduğu geç sonbaharda veya erken ilkbaharda gübreleme yapıldığında toprak daha fazla sıkışır. Tankersiz sıvı ahır gübresi dağıtma makinalarında bu sorun yoktur. Tankerli sıvı ahır gübresi dağıtma makinalarıyla çalışmada, gübre miktarı azaldıkça tankere yeniden gübre doldurulması işin aksamasına ve zaman kaybına neden olur. Tankersiz sıvı ahır gübresi dağıtma makinalarında gübre, bir pompa aracılığıyla gübre deposundan emilerek besleme hortumuyla dağıtma başlığına iletildiğinden zaman kaybı azdır. Bu makinaların iş başarıları yüksektir. İş gücü ihtiyaçları, yakıt ve yağ giderleri düşüktür. Pompa istasyonu ile gübre dağıtma makinası arasındaki mesafe, 6500 m‘ den daha fazladır. Yardımcı bir pompa istasyonunun eklenmesi koşulunda bu mesafe artar. Gübrenin beslenmesi ve dağıtılmasında yassı hortumlar ve özel hortum sarma makaraları kullanıldığından hortum, hızla makaraya sarılır veya toprak yüzeyine serilir. Bu makalede, tankerli ve tankersiz sıvı ahır gübresi dağıtma makinaları; toprak sıkışması, kötü koku potansiyeli, azotun korunması ve zaman kaybı yönünden karşılaştırılmıştır. Abstract Slurry consists of a mixture of solid and liquid faeces of cattle and small ruminants, barn cleaning water and straw. It is a mud consistency and a valuable organic fertilizer. It reduces the cost of chemical fertilizers and prevents environmental pollution. Tanker spreader or drag-hose application systems are used to distribute liquid manure. It is surface applied directly on the soil or injected or mixed below the soil at a certain depth. In this article, slurry tanker spreader or drag-hose application systems were compared in terms of soil compaction, bad odor potential, nitrogen conservation and time loss. Keywords: Slurry, tanker spreader, drag-hose application systems, soil compaction, bad odor, nitrogen conservation, time loss Bu bildiri, HASAT INTERNATIONAL AGRICULTURE AND FOREST CONGRESS bildiriler kitabında yayımlanmıştır.

Tankersiz ve tankerli sıvı ahır gübresi dağıtma makinalarının karşılaştırılması

Tankersiz ve tankerli sıvı ahır gübresi dağıtma makinalarının karşılaştırılması Dursun, İlknur; Dursun, Ergin Sıvı ahır gübresi; büyükbaş ve küçükbaş hayvanların katı ve sıvı dışkıları ile ahır temizleme suları ve saman gibi malzemelerin karışımından oluşur. Çamur kıvamındadır. Değerli bir organik gübredir. Kimyasal gübre giderlerini azaltır. Çevre kirliliğini önler. Sıvı ahır gübresinin dağıtılmasında tankerli ve tankersiz gübre dağıtma makinalarından yararlanılır.

Sıvı ahır gübresi, doğrudan toprak yüzeyine yayılır veya belirli bir derinlikten toprak altına enjekte edilir ya da karıştırılır. Gübrenin toprak yüzeyine yayılması, kötü koku sorununa ve azot kaybına neden olur. Tanker hacmi yüksek olan gübre dağıtma makinalarının tekerlekleri toprağı sıkıştırır. Toprak nem içeriğinin yüksek olduğu geç sonbaharda veya erken ilkbaharda gübreleme yapıldığında toprak daha fazla sıkışır. Tankersiz sıvı ahır gübresi dağıtma makinalarında bu sorun yoktur. Tankerli sıvı ahır gübresi dağıtma makinalarıyla çalışmada, gübre miktarı azaldıkça tankere yeniden gübre doldurulması işin aksamasına ve zaman kaybına neden olur. Tankersiz sıvı ahır gübresi dağıtma makinalarında gübre, bir pompa aracılığıyla gübre deposundan emilerek besleme hortumuyla dağıtma başlığına iletildiğinden zaman kaybı azdır. Bu makinaların iş başarıları yüksektir. İş gücü ihtiyaçları, yakıt ve yağ giderleri düşüktür. Pompa istasyonu ile gübre dağıtma makinası arasındaki mesafe, 6500 m‘ den daha fazladır. Yardımcı bir pompa istasyonunun eklenmesi koşulunda bu mesafe artar. Gübrenin beslenmesi ve dağıtılmasında yassı hortumlar ve özel hortum sarma makaraları kullanıldığından hortum, hızla makaraya sarılır veya toprak yüzeyine serilir.

Bu makalede, tankerli ve tankersiz sıvı ahır gübresi dağıtma makinaları; toprak sıkışması, kötü koku potansiyeli, azotun korunması ve zaman kaybı yönünden karşılaştırılmıştır.

Abstract Slurry consists of a mixture of solid and liquid faeces of cattle and small ruminants, barn cleaning water and straw. It is a mud consistency and a valuable organic fertilizer. It reduces the cost of chemical fertilizers and prevents environmental pollution. Tanker spreader or drag-hose application systems are used to distribute liquid manure. It is surface applied directly on the soil or injected or mixed below the soil at a certain depth. In this article, slurry tanker spreader or drag-hose application systems were compared in terms of soil compaction, bad odor potential, nitrogen conservation and time loss. Keywords: Slurry, tanker spreader, drag-hose application systems, soil compaction, bad odor, nitrogen conservation, time loss Bu bildiri, HASAT INTERNATIONAL AGRICULTURE AND FOREST CONGRESS bildiriler kitabında yayımlanmıştır.