Osmaniye ili Düziçi ilçesi Varsak Türkmenlerinin müzikal kimliğinin incelenmesi

Osmaniye ili Düziçi ilçesi Varsak Türkmenlerinin müzikal kimliğinin incelenmesi Tuncel, Emrah Adana Çukurova bölgesinin fethinde önemli rolleri olan Varsak Türkmenlerinin Anadolu'ya göç süreçleri, tarihleri ve iskân politikaları sonucunda yerleştirildikleri bölgelerden Osmaniye ili Düziçi ilçesi alan çalışmamız içerisinde ele alınmıştır. Alan çalışmasından elde ettiğimiz veriler, literatür taraması, gözlem görüşme ve Osmaniye/Düziçi ilçesinde yapmış olduğumuz alan çalışması sonucunda elde edilen ağıt örneklerinin, hece ölçüsü, ağıtlarda kullanılan ses dizisi (makam), müzik formu ve ağıtlarda kullanılan müzik temaları incelenmiştir. Yapılan alan çalışması neticesinde Osmaniye ili Düziçi ilçesinde yaşayan Varsak Türkmenleriyle kişisel görüşmeler yapılmış, söylemiş oldukları ağıtlar, kırık havalar ve destan kayıt altına alınmıştır. Çalışmada üç temel konu üzerine durulmuştur. Bu konular; kimlik, müzikal kimlik, kültürün sürekliği açısından değerlendirilmiştir. Osmaniye/Düziçi Varsak Türkmenlerinin müzikal kimlikleri üzerine yapmış olduğumuz çalışma pandemi koşullarının etkisiyle yaklaşık bir yıl kadar sürmüştür. Bu süreç içerisinde pandemi yasaklarının olmadığı zaman dilimlerinde ilçeye 5 kez gidilmiş ve alan çalışmasında elde edilen kayıtlar gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla metinler yazıya ezgiler notaya dikte edilmiştir. Çalışma, alan çalışmasından elde edilen kayıtların notaya alınması, literatür taraması, gözlem, katılımcı gözlem ve kişisel görüşmeleri temel almaktadır.; Osmaniye province Duziçi district, one of the regions where they were settled as a result of the migration processes, history and settlement policies of the Varsak Turkmen, who played an important role in the conquest of Adana Cukurova region, has been discussed in our field study. The data we obtained from the field study, the literature review, the observation interview and the fieldwork we have done in Osmaniye/Duzici district, the syllable measure, the sound sequence used in the laments (maqam), the musical form and the music themes used in the laments were examined. As a result of the field study, personal interviews were made with the Varsak's Turkmens living in the Duziçi district of Osmaniye, and their laments, broken airs and epic were recorded. The study focused on three main issues. These topics are; identity, musical identity, and the continuity of culture. Our study on the musical identities of the Osmaniye/Düzici Varsak Turkmen lasted for about a year with the effect of the pandemic conditions. In this process, during the time periods when there were no pandemic bans, the district was visited 5 times, and the texts were dictated to the texts, tunes to notes, in order to transfer the records obtained from the fieldwork to future generations. The study is based on notation of the records obtained from the field study, literature review, observation, participant observation and personal interviews.

Osmaniye ili Düziçi ilçesi Varsak Türkmenlerinin müzikal kimliğinin incelenmesi

Osmaniye ili Düziçi ilçesi Varsak Türkmenlerinin müzikal kimliğinin incelenmesi Tuncel, Emrah Adana Çukurova bölgesinin fethinde önemli rolleri olan Varsak Türkmenlerinin Anadolu'ya göç süreçleri, tarihleri ve iskân politikaları sonucunda yerleştirildikleri bölgelerden Osmaniye ili Düziçi ilçesi alan çalışmamız içerisinde ele alınmıştır. Alan çalışmasından elde ettiğimiz veriler, literatür taraması, gözlem görüşme ve Osmaniye/Düziçi ilçesinde yapmış olduğumuz alan çalışması sonucunda elde edilen ağıt örneklerinin, hece ölçüsü, ağıtlarda kullanılan ses dizisi (makam), müzik formu ve ağıtlarda kullanılan müzik temaları incelenmiştir.

Yapılan alan çalışması neticesinde Osmaniye ili Düziçi ilçesinde yaşayan Varsak Türkmenleriyle kişisel görüşmeler yapılmış, söylemiş oldukları ağıtlar, kırık havalar ve destan kayıt altına alınmıştır. Çalışmada üç temel konu üzerine durulmuştur. Bu konular; kimlik, müzikal kimlik, kültürün sürekliği açısından değerlendirilmiştir. Osmaniye/Düziçi Varsak Türkmenlerinin müzikal kimlikleri üzerine yapmış olduğumuz çalışma pandemi koşullarının etkisiyle yaklaşık bir yıl kadar sürmüştür. Bu süreç içerisinde pandemi yasaklarının olmadığı zaman dilimlerinde ilçeye 5 kez gidilmiş ve alan çalışmasında elde edilen kayıtlar gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla metinler yazıya ezgiler notaya dikte edilmiştir. Çalışma, alan çalışmasından elde edilen kayıtların notaya alınması, literatür taraması, gözlem, katılımcı gözlem ve kişisel görüşmeleri temel almaktadır.;

Osmaniye province Duziçi district, one of the regions where they were settled as a result of the migration processes, history and settlement policies of the Varsak Turkmen, who played an important role in the conquest of Adana Cukurova region, has been discussed in our field study. The data we obtained from the field study, the literature review, the observation interview and the fieldwork we have done in Osmaniye/Duzici district, the syllable measure, the sound sequence used in the laments (maqam), the musical form and the music themes used in the laments were examined. As a result of the field study, personal interviews were made with the Varsak's Turkmens living in the Duziçi district of Osmaniye, and their laments, broken airs and epic were recorded. The study focused on three main issues. These topics are; identity, musical identity, and the continuity of culture. Our study on the musical identities of the Osmaniye/Düzici Varsak Turkmen lasted for about a year with the effect of the pandemic conditions. In this process, during the time periods when there were no pandemic bans, the district was visited 5 times, and the texts were dictated to the texts, tunes to notes, in order to transfer the records obtained from the fieldwork to future generations. The study is based on notation of the records obtained from the field study, literature review, observation, participant observation and personal interviews.