Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bibliyografyası (1-9)

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bibliyografyası (1-9) Yörük, Doğan İlk defa 1992 yılında yayınlanmaya başlayan Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, kısa aralıklarla da olsa 10. sayıya kadar yayın hayatını devam ettirebilmiştir. Fakülte ve araştırma merkezlerinin bünyelerinde çıkardıkları dergiler belli kesim ve disiplinlere hitap ederken, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; eğitimden hukuka, işletmeden güzel sanatlara, ilahiyattan iletişime kadar sosyal bilimler alanında bir çok disiplin ve bilim dalında yapılan çalışmalara yer vermiştir. Aslında, sosyal bilimler yelpazesi geniş bir alanı kapsadığından, herhangi bir sosyal bilim dalında çalışma yapan araştırmacılar için bu dergide yayınlanan makalelerin tamamı fazla dikkat çekmemektedir. Ancak bu durum, sadece Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için değil, aynı zamanda bu isimle yayınlanan diğer dergiler için de geçerlidir. Niçin böyle bir çalışma yapıldı? Sosyal bilimlerde yapılacak olan araştırmalar, öncelikle iyi bir literatür bilgisine dayanmalıdır. Buradan hareketle, özellikle belirli periyotlarla çıkarılan, dergilerin ülkemizin her tarafına gitmediği, her araştırıcı ve kütüphanede bunların tamamının bulunmadığı düşünülerek en azından bu literatürün kendisi olmasa bile bilgisi elinde bulunması amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Burada ilk 9 sayıda çıkan makaleler ‘yazar soyadı ve adı, makale adı, dergi adı, dergi sayısı, basım tarihi ve yeri ve sayfası’ şeklinde düzenlenmiştir. Böylelikle, sadece 10. sayıya sahip olan bir okuyucu, bu sayının içindekiler kısmı ile bundan önceki 9 sayıda çıkan makalelerin toplu bir bibliyografyasını da elde etmiş olacaktır.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bibliyografyası (1-9)

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bibliyografyası (1-9) Yörük, Doğan İlk defa 1992 yılında yayınlanmaya başlayan Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, kısa aralıklarla da olsa 10. sayıya kadar yayın hayatını devam ettirebilmiştir. Fakülte ve araştırma merkezlerinin bünyelerinde çıkardıkları dergiler belli kesim ve disiplinlere hitap ederken, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; eğitimden hukuka, işletmeden güzel sanatlara, ilahiyattan iletişime kadar sosyal bilimler alanında bir çok disiplin ve bilim dalında yapılan çalışmalara yer vermiştir. Aslında, sosyal bilimler yelpazesi geniş bir alanı kapsadığından, herhangi bir sosyal bilim dalında çalışma yapan araştırmacılar için bu dergide yayınlanan makalelerin tamamı fazla dikkat çekmemektedir.

Ancak bu durum, sadece Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için değil, aynı zamanda bu isimle yayınlanan diğer dergiler için de geçerlidir. Niçin böyle bir çalışma yapıldı? Sosyal bilimlerde yapılacak olan araştırmalar, öncelikle iyi bir literatür bilgisine dayanmalıdır. Buradan hareketle, özellikle belirli periyotlarla çıkarılan, dergilerin ülkemizin her tarafına gitmediği, her araştırıcı ve kütüphanede bunların tamamının bulunmadığı düşünülerek en azından bu literatürün kendisi olmasa bile bilgisi elinde bulunması amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

Burada ilk 9 sayıda çıkan makaleler ‘yazar soyadı ve adı, makale adı, dergi adı, dergi sayısı, basım tarihi ve yeri ve sayfası’ şeklinde düzenlenmiştir. Böylelikle, sadece 10. sayıya sahip olan bir okuyucu, bu sayının içindekiler kısmı ile bundan önceki 9 sayıda çıkan makalelerin toplu bir bibliyografyasını da elde etmiş olacaktır.