Genelleşmiş flett potansiyelleri üzerine

Genelleşmiş flett potansiyelleri üzerine

Genelleşmiş flett potansiyelleri üzerine

Genelleşmiş flett potansiyelleri üzerine Ülkü, Uğur Bu tez çalışmasında ilk olarak, genelleşmiş Poisson yarıgrubunun doğurduğu genelleşmiş Flett potansiyelleri tanımlanarak, bu potansiyellerin ağırlıklı Lp uzaylarındaki önemli özellikleri incelenmiştir.

Daha sonra da bir ε > 0 parametresine bağlı yeni bir "kesikli hipersingüler integraller ailesi" tanımlanarak bu integral ailesi vasıtasıyla genelleşmiş Flett potansiyelleri için bir ters bulma formülü elde edilmiştir.