Bir Seğirname örneği

Bir Seğirname örneği Fatih Ramazan Süer Seğirme, hafif kımıldamak ve daha çok vücudun bir yerinde deri ile birlikte derinin hemen altındaki kasların hafifçe oynaması anlamına gelir. Vücudun bazı uzuvlarında görülen bu kımıldama zamanla, insanoğlu tarafından ilerleyen zamanlarda olacağı tahmin edilen menfi ve müspet haberlere yorulur olmuştur. Yorulan bu haberlerin tahminin ötesine geçememesi bu yorumların fal menşeili olduğunu gösterir. Daha çok sözlü anlatım türleri arasında yer bulan bu yorumlar, daha sonraları yazıya aktarılmıştır. Adına “Seğirname” denilen bu türle alakalı Türk edebiyatında, değişik hacimlerde eserler, risaleler meydana getirilmiştir. Bu makalede Sivas Ziyabey Yazma Eserler Kütüphanesi numara 3794’te kayıtlı bir mecmuanın 32–45 sayfaları arasında yer alan bir seğirname metni ilim âlemine sunulmuştur.; Twitching means that to move slightly and slightly movements of some parts of human body skin and muscles just under the skin. By the time, this twitching could be seen on some organs of human body, has been attribute to positive and negative news that guessed to be happening in the future. Not to pass beyond the prediction of this news shows that the comments originate from fortune. The comments which are mostly taking a place among verbal exposition type have been transferred to writing. Concerning the type, named “Segirname” has brought forth various bulks of work and booklet. In this paper, a sample of segirname which is take a place in the periodical registered in department of Sivas Ziyabey Writing Work of Art Library number 3794, pages between 32-45 has been presented to science world.

Bir Seğirname örneği

Bir Seğirname örneği Fatih Ramazan Süer Seğirme, hafif kımıldamak ve daha çok vücudun bir yerinde deri ile birlikte derinin hemen altındaki kasların hafifçe oynaması anlamına gelir. Vücudun bazı uzuvlarında görülen bu kımıldama zamanla, insanoğlu tarafından ilerleyen zamanlarda olacağı tahmin edilen menfi ve müspet haberlere yorulur olmuştur. Yorulan bu haberlerin tahminin ötesine geçememesi bu yorumların fal menşeili olduğunu gösterir. Daha çok sözlü anlatım türleri arasında yer bulan bu yorumlar, daha sonraları yazıya aktarılmıştır. Adına “Seğirname” denilen bu türle alakalı Türk edebiyatında, değişik hacimlerde eserler, risaleler meydana getirilmiştir.

Bu makalede Sivas Ziyabey Yazma Eserler Kütüphanesi numara 3794’te kayıtlı bir mecmuanın 32–45 sayfaları arasında yer alan bir seğirname metni ilim âlemine sunulmuştur.;

Twitching means that to move slightly and slightly movements of some parts of human body skin and muscles just under the skin. By the time, this twitching could be seen on some organs of human body, has been attribute to positive and negative news that guessed to be happening in the future. Not to pass beyond the prediction of this news shows that the comments originate from fortune. The comments which are mostly taking a place among verbal exposition type have been transferred to writing. Concerning the type, named “Segirname” has brought forth various bulks of work and booklet. In this paper, a sample of segirname which is take a place in the periodical registered in department of Sivas Ziyabey Writing Work of Art Library number 3794, pages between 32-45 has been presented to science world.