The effect of radiofrequency-assisted liver resection on liver function

The effect of radiofrequency-assisted liver resection on liver function Metin Şen; Mustafa Turan; Kürşat Karadayı; Mustafa Koç Amaç. Bu araştırmada kolon kaynaklı karaciğer metastazlarında Radyofrekans (RF) yardımlı karaciğer reseksiyonunun karaciğer fonksiyonlarına etkisi irdelenmiştir. Yöntemler. Bu araştırmaya kolorektal karaciğer metastazlarında RF yardımlı karaciğer rezeksiyonu gerçekleştirilen 15 hasta dahil edilmiştir. Hastaların ameliyat öncesi, ve ameliyat sonrası 1. ve 8. günlerde karaciğer fonksiyon testleri çalışılmıştır. Bulgular. Hastaların Aspartate aminotransferase (AST) ve Alanine transaminase (ALT) düzeylerinin ameliyat sonrası 1. günde istatistiksel olarak anlamlı oranda arttığı görüldü. Ancak bu değerlerin ameliyat sonrası 8. günde normal değerlerine ulaştığı tespit edildi. Hastaların ameliyat sonrası bilirubine, alkaline phosphatase (ALP) ve Gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) serum düzeylerinde ise ameliyat öncesi değerlerine göre anlamlı bir değişiklik görülmedi. Sonuç. Kolorektal karaciğer metastazlarında radyofrekans yardımlı karaciğer rezeksiyonu etkili bir yöntemdir. Ancak RF uygulaması sonrası karaciğer yetmezliğiyle karşılaşmamak için uygun hasta seçimi önemlidir.; Aim. To investigate the effects of Radiofrequency (RF)-assisted liver parenchyma dissection technique for the treatment of colorectal metastatic liver tumors in liver parenchymal function. Methods. Fifteen patients with colorectal hepatic metastases underwent radiofrequency assisted hepatic resection. Preoperative and postoperative (1st day and 8th day) liver function tests were eveluated. Results. Aspartate aminotransferase (AST) and Alanine transaminase (ALT) was increased in 100% of patients on the day after RF. However, 8 days after surgery ALT and AST levels have almost fully recovered. Serum bilirubine, alkaline phosphatase (ALP) and Gamma- glutamyl transpeptidase (GGT), levels were not increased in postoperative period. Conclusion. Hepatic parenchymal transection with RF device is an effective method to resect colorectal hepatic metastases. Careful patient selection will help to minimize the incidence of liver failure which may occur after RFA.

The effect of radiofrequency-assisted liver resection on liver function

The effect of radiofrequency-assisted liver resection on liver function Metin Şen; Mustafa Turan; Kürşat Karadayı; Mustafa Koç Amaç. Bu araştırmada kolon kaynaklı karaciğer metastazlarında Radyofrekans (RF) yardımlı karaciğer reseksiyonunun karaciğer fonksiyonlarına etkisi irdelenmiştir. Yöntemler. Bu araştırmaya kolorektal karaciğer metastazlarında RF yardımlı karaciğer rezeksiyonu gerçekleştirilen 15 hasta dahil edilmiştir.

Hastaların ameliyat öncesi, ve ameliyat sonrası 1. ve 8. günlerde karaciğer fonksiyon testleri çalışılmıştır. Bulgular. Hastaların Aspartate aminotransferase (AST) ve Alanine transaminase (ALT) düzeylerinin ameliyat sonrası 1. günde istatistiksel olarak anlamlı oranda arttığı görüldü. Ancak bu değerlerin ameliyat sonrası 8. günde normal değerlerine ulaştığı tespit edildi. Hastaların ameliyat sonrası bilirubine, alkaline phosphatase (ALP) ve Gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) serum düzeylerinde ise ameliyat öncesi değerlerine göre anlamlı bir değişiklik görülmedi. Sonuç. Kolorektal karaciğer metastazlarında radyofrekans yardımlı karaciğer rezeksiyonu etkili bir yöntemdir.

Ancak RF uygulaması sonrası karaciğer yetmezliğiyle karşılaşmamak için uygun hasta seçimi önemlidir.;

Aim. To investigate the effects of Radiofrequency (RF)-assisted liver parenchyma dissection technique for the treatment of colorectal metastatic liver tumors in liver parenchymal function. Methods. Fifteen patients with colorectal hepatic metastases underwent radiofrequency assisted hepatic resection. Preoperative and postoperative (1st day and 8th day) liver function tests were eveluated. Results. Aspartate aminotransferase (AST) and Alanine transaminase (ALT) was increased in 100% of patients on the day after RF. However, 8 days after surgery ALT and AST levels have almost fully recovered. Serum bilirubine, alkaline phosphatase (ALP) and Gamma- glutamyl transpeptidase (GGT), levels were not increased in postoperative period. Conclusion. Hepatic parenchymal transection with RF device is an effective method to resect colorectal hepatic metastases. Careful patient selection will help to minimize the incidence of liver failure which may occur after RFA.