Uluslararası Öğrencilerin Kütüphane Hizmetlerinin Karşılanması Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Öğrencilerin Kütüphane Hizmetlerinin Karşılanması Üzerine Bir Araştırma Süzer, Raşit Eğitim ve göçün küreselleşmesiyle birlikte ülkemizde uluslararası öğrenci sayısı giderek artmaktadır. Bununla birlikte uluslararası öğrencilerin dil sorunları, yeni bir eğitim sistemine uyum sağlama ve kültürel farklılıklardan doğan sıkıntılar çoğu uluslararası öğrenci için hala büyük zorluklar yaratmaktadır. Devlet tarafından finanse edilen ve desteklenen yükseköğretimde öğrenim gören toplam uluslararası öğrenci Türkiye’de 2021 yılında 178 bine ulaşmıştır. Kampüslerdeki uluslararası öğrencilerin sayısı ve çeşitliliği arttıkça, bu öğrencileri anlama ve etkin bir şekilde çalışma ihtiyacı, onlara etkili bilgi hizmetleri sağlamakla sorumlu akademik kütüphaneciler için daha önemli hale geliyor. Uluslararası öğrenciler için bir kütüphanede araştırma yapmak bazen güçlüklerle dolu olabilmektedir. Aşina olunmayan kütüphane hizmetleri, farklı anadile sahip olmak, daha önce hiç karşılaşılmayan gelenek, görenek ve ahlaki kurallar kütüphane kullanımını karmaşık bir işleme dönüştürebilmektedir. Aynı zamanda kütüphanenin fiziksel ortamı, bilgi sistemleri ve teknolojileri de yabancı öğrenciler için bazen bilinmezdir. Üniversitelerde uluslararası öğrenci sayısının giderek artmasıyla beraber kütüphaneler için bu öğrencileri anlama, bilgiye yönlendirme ve daha etkin ve yeterli derecede hizmetler verme ihtiyacı kütüphanecilere düşmektedir. Uluslararası öğrenciler üniversite kütüphanesi kullanmaktadır. Kütüphanede sağlanan kaynaklar ve bilgi hizmetlerinden haberdar olup olmadıklarını öğrenmek, kütüphanedeki kaynakların yeterli görülüp görülmediğini ve bu öğrencilerin İlgili çalışmaları için gerekli olan temel kütüphane becerilerine sahip olup olmadıklarının incelenmesi gerekmektedir

Uluslararası Öğrencilerin Kütüphane Hizmetlerinin Karşılanması Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Öğrencilerin Kütüphane Hizmetlerinin Karşılanması Üzerine Bir Araştırma Süzer, Raşit Eğitim ve göçün küreselleşmesiyle birlikte ülkemizde uluslararası öğrenci sayısı giderek artmaktadır. Bununla birlikte uluslararası öğrencilerin dil sorunları, yeni bir eğitim sistemine uyum sağlama ve kültürel farklılıklardan doğan sıkıntılar çoğu uluslararası öğrenci için hala büyük zorluklar yaratmaktadır. Devlet tarafından finanse edilen ve desteklenen yükseköğretimde öğrenim gören toplam uluslararası öğrenci Türkiye’de 2021 yılında 178 bine ulaşmıştır.

Kampüslerdeki uluslararası öğrencilerin sayısı ve çeşitliliği arttıkça, bu öğrencileri anlama ve etkin bir şekilde çalışma ihtiyacı, onlara etkili bilgi hizmetleri sağlamakla sorumlu akademik kütüphaneciler için daha önemli hale geliyor. Uluslararası öğrenciler için bir kütüphanede araştırma yapmak bazen güçlüklerle dolu olabilmektedir. Aşina olunmayan kütüphane hizmetleri, farklı anadile sahip olmak, daha önce hiç karşılaşılmayan gelenek, görenek ve ahlaki kurallar kütüphane kullanımını karmaşık bir işleme dönüştürebilmektedir.

Aynı zamanda kütüphanenin fiziksel ortamı, bilgi sistemleri ve teknolojileri de yabancı öğrenciler için bazen bilinmezdir. Üniversitelerde uluslararası öğrenci sayısının giderek artmasıyla beraber kütüphaneler için bu öğrencileri anlama, bilgiye yönlendirme ve daha etkin ve yeterli derecede hizmetler verme ihtiyacı kütüphanecilere düşmektedir. Uluslararası öğrenciler üniversite kütüphanesi kullanmaktadır. Kütüphanede sağlanan kaynaklar ve bilgi hizmetlerinden haberdar olup olmadıklarını öğrenmek, kütüphanedeki kaynakların yeterli görülüp görülmediğini ve bu öğrencilerin İlgili çalışmaları için gerekli olan temel kütüphane becerilerine sahip olup olmadıklarının incelenmesi gerekmektedir