Dar pençeli tatlısı iıstakozunda (pontastacus leptodactylus ESCHSCHOLTZ, 1823) timol ve karvakrolün anestezik aktivitesinin belirlenmesi

Dar pençeli tatlısı iıstakozunda (pontastacus leptodactylus ESCHSCHOLTZ, 1823) timol ve karvakrolün anestezik aktivitesinin belirlenmesi

Dar pençeli tatlısı iıstakozunda (pontastacus leptodactylus ESCHSCHOLTZ, 1823) timol ve karvakrolün anestezik aktivitesinin belirlenmesi

Dar pençeli tatlısı iıstakozunda (pontastacus leptodactylus ESCHSCHOLTZ, 1823) timol ve karvakrolün anestezik aktivitesinin belirlenmesi Gök, Mustafa Bu yüksek lisans tez çalışmasında, timol (100, 125, 150, 175, 200, 225 ve 250 mg/l) ve karvakrol (100, 125, 150, 175, 200, 225 and 250 µl/l ) anestezik maddelerinin dar pençeli tatlısu ıstakozu (Pontastacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) (ortalama 21,83±5,1 g ağırlığa ve 9,48±0,57 cm boya sahip) üzerindeki anestezik etkileri araştırılmıştır.

Araştırma sonuçları timol için ideal dozun, 16,49±8,38 dk bayılma ve 27,36±1,7 ayılma süresi ile 200 mg/l, karvakrol için ise 7,59±3,21 dk bayıltma ve 89,21±11,41 dk ayılma süresi ile 200 µl /l olduğunu göstermiştir.

Timol ve karvakrol uygulamasında sırasıyla 225 mg/l ve 250 µl/l konsantrasyonlarda bayılma süreleri kısalmasına karşın ölüm oranları %66 ve %50 olarak oldukça yüksek gözlemlenmiştir. Her iki anestezik ajan için de doz arttıkça bayılma süreleri kısalmış ancak bununla birlikte ayılma süreleri uzamıştır. Timol ve karvakrol maddelerinin düşük dozlarla uygulanması sırasında anesteziye giriş süresinin uzaması ile anestezi uygulaması sırasında hemolenfte yüksek glukoz değerleri ölçülmüştür.