ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK MÜ ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK MÜ?

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK MÜ ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK MÜ? Müftüoğlu, Aydin Küreselleşmeyle ilgili tartışmalarda üzerinde uzlaşılan noktalardan birisi de küreselleşme adı verilen sürecin iki kutuplu olduğu ve bu kutuplar arasında ciddi bir gerilimin bulunduğudur. Buna göre bu süreç bir yandan sermayenin özgürce hareket edebilmesi için homojenleştirici bir etkide bulunmakta, öte yandan farklı etnik kimliklerin tanınması yönünde ayrıştırıcı bir işlev üstlenmektedir. Farklı etnik kimliklerin tanınması ise gerek teorik gerek pratik planda başlı başına ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Acaba politik liberalizmin temelini teşkil eden bireysel haklardan hareketle bir çokkültürcü politika yeterli olabilir mi, yoksa kolektif haklar temelinde bir çokhukuklu toplum modelini mi benimsemeliyiz? Farklı kimliklerin tanınma taleplerinin karşılanmasıyla ilgili tartışmalarda ön plana çıkan iki temel yaklaşım bize şu soruyu soruyor: Çokkültürlülük mü? Çokhukukluluk mu?

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK MÜ ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK MÜ?

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK MÜ ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK MÜ? Müftüoğlu, Aydin Küreselleşmeyle ilgili tartışmalarda üzerinde uzlaşılan noktalardan birisi de küreselleşme adı verilen sürecin iki kutuplu olduğu ve bu kutuplar arasında ciddi bir gerilimin bulunduğudur. Buna göre bu süreç bir yandan sermayenin özgürce hareket edebilmesi için homojenleştirici bir etkide bulunmakta, öte yandan farklı etnik kimliklerin tanınması yönünde ayrıştırıcı bir işlev üstlenmektedir.

Farklı etnik kimliklerin tanınması ise gerek teorik gerek pratik planda başlı başına ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Acaba politik liberalizmin temelini teşkil eden bireysel haklardan hareketle bir çokkültürcü politika yeterli olabilir mi, yoksa kolektif haklar temelinde bir çokhukuklu toplum modelini mi benimsemeliyiz? Farklı kimliklerin tanınma taleplerinin karşılanmasıyla ilgili tartışmalarda ön plana çıkan iki temel yaklaşım bize şu soruyu soruyor: Çokkültürlülük mü? Çokhukukluluk mu?