Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Testi İçin Bir Uçtan Uca Model Tabanlı Yaklaşım

Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Testi İçin Bir Uçtan Uca Model Tabanlı Yaklaşım Kılınççeker, Onur; Silistre, Alper; Belli, Fevzi; Challenger, Moharram; Kardaş, Geylani Model tabanlı Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) testi, yazılım GUI testi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Manuel test, zaman alıcı bir iştir ve büyük ölçüde hataya açıktır. Yazılım test topluluğunun uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve genel kullanımda olan birkaç test modeli vardır. Bu makale, model tabanlı GUI testinde kullanılan farklı modelleri incelemektedir. Test senaryoları oluşturmak ve bunları tek bir modelde birleştirmek amacıyla, kabul gören birkaç modelin Olay Sıra Çizgelerine (ESG) nasıl dönüştürüleceğine ilişkin bir yöntem önerilmiştir ve bunun kullanımını örnekleyen bir vaka çalışması sunulmuştur. Ayrıca bu makalede diğer modellerden dönüşümle elde edilen ESG modelinden test kümelerinin üretilmesi ve çalıştırılmasını içeren bir yaklaşım tanıtılmıştır. Deneysel çalışmalar öne sürülen bu yaklaşımın uygun ve etkili olduğunu göstermiştir. Bu kapsamda ESG’den elde edilen 20 mutant için öne sürülen yaklaşım en yüksek seviyede mutasyon skoru sonucunu vermiştir. Ayrıca gerçek bir sistem için gerçekleştirilen deneysel çalışmalar, ESG modelinden elde edilen test kümelerinin daha kompakt ve hata yakalamada daha başarılı olduğunu göstermektedir.

Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Testi İçin Bir Uçtan Uca Model Tabanlı Yaklaşım

Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Testi İçin Bir Uçtan Uca Model Tabanlı Yaklaşım Kılınççeker, Onur; Silistre, Alper; Belli, Fevzi; Challenger, Moharram; Kardaş, Geylani Model tabanlı Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) testi, yazılım GUI testi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Manuel test, zaman alıcı bir iştir ve büyük ölçüde hataya açıktır. Yazılım test topluluğunun uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve genel kullanımda olan birkaç test modeli vardır.

Bu makale, model tabanlı GUI testinde kullanılan farklı modelleri incelemektedir. Test senaryoları oluşturmak ve bunları tek bir modelde birleştirmek amacıyla, kabul gören birkaç modelin Olay Sıra Çizgelerine (ESG) nasıl dönüştürüleceğine ilişkin bir yöntem önerilmiştir ve bunun kullanımını örnekleyen bir vaka çalışması sunulmuştur.

Ayrıca bu makalede diğer modellerden dönüşümle elde edilen ESG modelinden test kümelerinin üretilmesi ve çalıştırılmasını içeren bir yaklaşım tanıtılmıştır. Deneysel çalışmalar öne sürülen bu yaklaşımın uygun ve etkili olduğunu göstermiştir. Bu kapsamda ESG’den elde edilen 20 mutant için öne sürülen yaklaşım en yüksek seviyede mutasyon skoru sonucunu vermiştir. Ayrıca gerçek bir sistem için gerçekleştirilen deneysel çalışmalar, ESG modelinden elde edilen test kümelerinin daha kompakt ve hata yakalamada daha başarılı olduğunu göstermektedir.