SQL İnsert Komutu

SQL İnsert Komutu

SQL İnsert Komutu

SQL İnsert Komutu

insert komutu ile veritabanımızda bulunan tablolarımıza kayıt eklemek için kullanırız. insert komutu ile ekleme yaparken tek tek ekleyebileceğimiz gibi toplu olarak ta tablolarımıza veri ekleyebiliriz.

Tablomuza tek satır veri eklemek için,

insert into tablo_adi(adi,soyadi,sehir) values('Murat','Aslan','Aydın')

Üstteki insert örneği ile tablomuza bir satır veri ekleriz. Verilerimizi eklerken dikkat etmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi değerlerimizi yazarken tabloda tanımlanmış olan kolonların tiplerine göre uygun veriler vermemiz gerekir. Mesela values ten sonra 'Murat' değerinin tırnak içinde yazıldığını dikkat ediniz. String değerler bu şekilde tırnak içinde yazılması gerekir. Diğer veri yapıları içinde farklı bir şekilde yazılması gerekir. Eğer kolon tipimiz int (tam sayı) olsaydı bu durumda tırnak kullanmamıza gerek kalmazdı ve string harf değerlerini veremezdik.  int için 1 gibi bir tam sayı değeri vermemiz gerekirdi.

Şimdi de tablomuza toplu olarak veri ekleme örneği yapalım,

insert into tablo_adi_1(adi,soyadi,sehir) select adi,soyadi,sehir from tablo_adi_2

Üstteki örneğimizi incelediğimizde tablo_adi_1 tablomuza tablo_adi_2 tablomuzdaki değerleri toplu olarak aktarıyoruz. Üstteki komutu çalıştırdığımızda tablo_adi_2 tablosundaki veriler toplu olarak tablo_adi_1 tablosuna aktarılır. Yine dikkat etmemiz gereken konu kolon tiplerinin aynı olması gerekir. Yani tablo_adi_1 de bulunan adi,soyadi,sehir kolon tipleri ile tablo_adi_2  tablosunun adi,soyadi,sehir kolon tiplerinin aynı olması gerekir. Yani varchar ise iki tablonun karşılık gelen kolon tiplerinin aynı olması gerekir. Kolon isimlerinin aynı olmasına gerek yoktur. Üstte bahsettiğimiz gibi kolon tipleri aynı olmalıdır.