Php array_flip Fonksiyonu

Php array_flip Fonksiyonu

Php array_flip Fonksiyonu

Php array_flip Fonksiyonu

array_flip fonksiyonu bir dizi içerisindeki key değerleri ile verilerin yerlerini değiştirmek için kullanılan bir fonksiyondur.  Yani dizi içerisindeki key leri value, value'leride  key olarak yerlerini değiştirir. 

Örnek olarak,

<? php
$array = array("ankara", "izmir", "istanbul");
$arrayflip = array_flip($array);

print_r($arrayflip);
?>

Yukarı yazdığımız kodun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Array
(
    [ankara] => 0
    [izmir] => 1
    [istanbul] => 2
)

Bir değer birden fazla elemanda varsa değer olarak sonuncusunun key'i kullanılır, diğerlerinin keyleri kaybedilmiş olur. 

Örnek olarak,

<? php
$array = array("ankara" => 1, "istanbul" => 1, "izmir" => 2);
$arrayflip = array_flip($array);

print_r($arrayflip);
?>

Yukarı yazdığımız kodun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Array
(
    [1] => istanbul
    [2] => izmir
)