Ulusal güvenliğin bir parçası olarak enerji güvenliği: Ukrayna örneği

Ulusal güvenliğin bir parçası olarak enerji güvenliği: Ukrayna örneği

Ulusal güvenliğin bir parçası olarak enerji güvenliği: Ukrayna örneği

Ulusal güvenliğin bir parçası olarak enerji güvenliği: Ukrayna örneği Mardan, Hüseyin Siyasi ve ekonomik ilişkilerde stratejiler çerçevesinde hareket etmeyi ve bu ilişkileri bir arada yönetmeyi gerekli kılan enerji güvenliği olgusu, günümüzde özellikle enerji kaynaklarının veya nakil hatlarının üzerinde bulunduğu ülkelerde gerçekleşen istikrarsızlıklarla önem kazanmaktadır.

Bu manada bahsi geçen ülkelerdeki istikrarsızlıklar devletler için bir ulusal güvenlik tehdidi de oluşturmaktadır. Çünkü devletin işleyişinin etkinliğini sürdürebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Ukrayna da bu bahsi geçen ülkelerden biri olarak hem enerji ihtiyacı nedeniyle hem de yaşadığı siyasi krizler nedeniyle önemli bir örnektir.

Bu bağlamda çalışmamız ulusal güvenlik ve enerji güvenliği arasındaki ilişkiyi Ukrayna örneğinde ele alarak enerji güvenliğinin ulusal güvenlik üzerinde yarattığı etkiyi anlayabilmemizi sağlayacaktır.