Pandemi Döneminde 48-72 Aylık Çocukların Öz Düzenlemelerinin Duygu İfadelerine Etkisinin Anneler Gözünden İncelenmesi

Pandemi Döneminde 48-72 Aylık Çocukların Öz Düzenlemelerinin Duygu İfadelerine Etkisinin Anneler Gözünden İncelenmesi TURHAL, Hacer Büşra Nur Bu çalışmada, 48-72 aylık çocukların pandemi döneminde öz düzenlemelerinin duygu ifadeleri üzerindeki etkilerini anneleri gözünden incelenmesini amaçlamıştır. Çalışma, nicel bir araştırma olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak ‘Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği’ ve ‘Çocuk Duygu İfade Etme Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmaya, yaşları 48-72 ay arasında değişen, 66’sı kız ve 56’sı erkek toplam 122 çocuk ve annesi katılım sağlamıştır. Araştırma verilerinin istatistiksel yöntemlerle analizi sonucunda, annelerinin gözünden çocukların öz düzenleme becerilerinden dikkat, çalışma belleği ile mutluluğu ifade etme düzeylerinin yüksek, engelleyici kontrol duygu ve davranışlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Üzüntü, öfke ve korkuyu ifade etme düzeylerinin ise düşük seviyede olduğu; cinsiyete, sosyoekonomik duruma ve eğitim durumuna göre öz düzenleme ve duyguları ifade etmenin farklılaşmadığı görülmüştür. Ancak, kardeş sayısına göre öz düzenleme, mutluluk ve korkuyu ifade etmede farklılaşma olmazken, üzüntü ve öfkeyi ifade etmede anlamlı farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre, kardeşi olmayanlar tek kardeşi olanlara kıyasla üzüntü duygularını ve tek kardeşi olanlar da üç veya daha fazla kardeşi olanlara kıyasla öfke duygularını daha fazla ifade etmektedirler. Çalışmada ayrıca, öz düzenlemenin bütün alt boyutları ile mutluluğu ifade etme düzeyi arasında pozitif; öfke ve korkuyu ifade etme ile engelleyici kontrol duygu arasında negatif yönlü ilişkiler görülmüştür.

Pandemi Döneminde 48-72 Aylık Çocukların Öz Düzenlemelerinin Duygu İfadelerine Etkisinin Anneler Gözünden İncelenmesi

Pandemi Döneminde 48-72 Aylık Çocukların Öz Düzenlemelerinin Duygu İfadelerine Etkisinin Anneler Gözünden İncelenmesi TURHAL, Hacer Büşra Nur Bu çalışmada, 48-72 aylık çocukların pandemi döneminde öz düzenlemelerinin duygu ifadeleri üzerindeki etkilerini anneleri gözünden incelenmesini amaçlamıştır. Çalışma, nicel bir araştırma olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak ‘Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği’ ve ‘Çocuk Duygu İfade Etme Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmaya, yaşları 48-72 ay arasında değişen, 66’sı kız ve 56’sı erkek toplam 122 çocuk ve annesi katılım sağlamıştır.

Araştırma verilerinin istatistiksel yöntemlerle analizi sonucunda, annelerinin gözünden çocukların öz düzenleme becerilerinden dikkat, çalışma belleği ile mutluluğu ifade etme düzeylerinin yüksek, engelleyici kontrol duygu ve davranışlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Üzüntü, öfke ve korkuyu ifade etme düzeylerinin ise düşük seviyede olduğu; cinsiyete, sosyoekonomik duruma ve eğitim durumuna göre öz düzenleme ve duyguları ifade etmenin farklılaşmadığı görülmüştür. Ancak, kardeş sayısına göre öz düzenleme, mutluluk ve korkuyu ifade etmede farklılaşma olmazken, üzüntü ve öfkeyi ifade etmede anlamlı farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre, kardeşi olmayanlar tek kardeşi olanlara kıyasla üzüntü duygularını ve tek kardeşi olanlar da üç veya daha fazla kardeşi olanlara kıyasla öfke duygularını daha fazla ifade etmektedirler.

Çalışmada ayrıca, öz düzenlemenin bütün alt boyutları ile mutluluğu ifade etme düzeyi arasında pozitif; öfke ve korkuyu ifade etme ile engelleyici kontrol duygu arasında negatif yönlü ilişkiler görülmüştür.