Destinasyonlarda sürdürülebilir rekabet üstünlüğü açısından gastronomik kimlik: Kapadokya örneği

Destinasyonlarda sürdürülebilir rekabet üstünlüğü açısından gastronomik kimlik: Kapadokya örneği Yorgancı, Bülent; Güneren, Ebru Dünya genelinde rekabet her geçen gün daha da artmaktadır. Yerel paydaşların, özellikle destinasyon yöneticilerinin ve işletmelerin turizm endüstrisinde sahip oldukları payı korumak ve verimlilik düzeyini artırmak için diğer destinasyon ve işletmelerden farklı göstermeleri bir zorunluluk olmuştur. Bunun içindir ki destinasyonların sahip oldukları ürünlere bir kimlik kazandırmaları ve diğerlerinden farklı olduklarını ön plana çıkarmaları gerekmektedir. Bu görevde rol alan aktörler (destinasyon yöneticileri ve diğer paydaşlar) hem detinasyonun bütün bir yıl ziyaretçi çekebilmesi (mevsimselleşmeyi ortadan kaldırması) hem de destinasyonun kültürel farklılıklarını, ikamesi mümkün olmayan ürünlerini, kıt ve tüketiciler için değer yaratan kaynaklarını, kalitesini ve imajını bir kimliğe büründürmesi gerekmektedir.; Competition throughout the world is increasing day by day. It has been a necessity for local stakeholders, especially destination managers and businesses, to show them different from other destinations and businesses in order to maintain their share in the tourism industry and increase their efficiency level. This is why destinations should give an identity to the products they own and emphasize that they are different from others. The actors involved in this role (destination managers and other stakeholders) can both attract visitors for a whole year (eliminates seasonalization) and transform the destination's cultural differences, irreplaceable products, resources that create value for scarce and consumers, its quality and image required.

Destinasyonlarda sürdürülebilir rekabet üstünlüğü açısından gastronomik kimlik: Kapadokya örneği
Destinasyonlarda sürdürülebilir rekabet üstünlüğü açısından gastronomik kimlik: Kapadokya örneği Yorgancı, Bülent; Güneren, Ebru Dünya genelinde rekabet her geçen gün daha da artmaktadır. Yerel paydaşların, özellikle destinasyon yöneticilerinin ve işletmelerin turizm endüstrisinde sahip oldukları payı korumak ve verimlilik düzeyini artırmak için diğer destinasyon ve işletmelerden farklı göstermeleri bir zorunluluk olmuştur. Bunun içindir ki destinasyonların sahip oldukları ürünlere bir kimlik kazandırmaları ve diğerlerinden farklı olduklarını ön plana çıkarmaları gerekmektedir. Bu görevde rol alan aktörler (destinasyon yöneticileri ve diğer paydaşlar) hem detinasyonun bütün bir yıl ziyaretçi çekebilmesi (mevsimselleşmeyi ortadan kaldırması) hem de destinasyonun kültürel farklılıklarını, ikamesi mümkün olmayan ürünlerini, kıt ve tüketiciler için değer yaratan kaynaklarını, kalitesini ve imajını bir kimliğe büründürmesi gerekmektedir.; Competition throughout the world is increasing day by day. It has been a necessity for local stakeholders, especially destination managers and businesses, to show them different from other destinations and businesses in order to maintain their share in the tourism industry and increase their efficiency level. This is why destinations should give an identity to the products they own and emphasize that they are different from others. The actors involved in this role (destination managers and other stakeholders) can both attract visitors for a whole year (eliminates seasonalization) and transform the destination's cultural differences, irreplaceable products, resources that create value for scarce and consumers, its quality and image required.