Üniversite Kütüphaneleri için Derme Geliştirme Konusu ile İlgili bir İnceleme

Üniversite Kütüphaneleri için Derme Geliştirme Konusu ile İlgili bir İnceleme Süzer, Raşit Üniversite kütüphaneleri için koleksiyon geliştirme önemli konulardan olup Türkiye’de çoğu üniversite kütüphanesinin yazılı bir koleksiyon geliştirme politikasının olmaması bazen bu süreci güç duruma sokabilmekte ve verimsiz bir koleksiyon geliştirme süreci geçirmelerine neden olabilmektedir. Üniversite kütüphaneleri derme geliştirme sürecinde mevcut dermeyi ve kullanıcılarının derme ile ilgili düşüncelerini, geri bildirimlerini, hareketlerini izlemelidir. Yapacağımız çalışmada, Dewey Onlu Sınıflama Sistemi konu alanlarına göre sınıflandırılmış bir üniversite kütüphanesinde bulunan basılı kitap dermesi, konusuna göre mevcut kitap sayıları, ödünç sayıları ve oranları verilmiştir. Örnek alınmış üniversite kütüphanesinin mevcut basılı kitap dermesinin 2008-2021 yılları arası ödünç alınma oranı %60 olarak tespit edilmiştir. Literatür taraması ve çalışma sonucundaki veriler ile ilgili çıkarımlarda bulunulmuştur.

Üniversite Kütüphaneleri için Derme Geliştirme Konusu ile  İlgili bir İnceleme

Üniversite Kütüphaneleri için Derme Geliştirme Konusu ile İlgili bir İnceleme Süzer, Raşit Üniversite kütüphaneleri için koleksiyon geliştirme önemli konulardan olup Türkiye’de çoğu üniversite kütüphanesinin yazılı bir koleksiyon geliştirme politikasının olmaması bazen bu süreci güç duruma sokabilmekte ve verimsiz bir koleksiyon geliştirme süreci geçirmelerine neden olabilmektedir. Üniversite kütüphaneleri derme geliştirme sürecinde mevcut dermeyi ve kullanıcılarının derme ile ilgili düşüncelerini, geri bildirimlerini, hareketlerini izlemelidir.

Yapacağımız çalışmada, Dewey Onlu Sınıflama Sistemi konu alanlarına göre sınıflandırılmış bir üniversite kütüphanesinde bulunan basılı kitap dermesi, konusuna göre mevcut kitap sayıları, ödünç sayıları ve oranları verilmiştir. Örnek alınmış üniversite kütüphanesinin mevcut basılı kitap dermesinin 2008-2021 yılları arası ödünç alınma oranı %60 olarak tespit edilmiştir. Literatür taraması ve çalışma sonucundaki veriler ile ilgili çıkarımlarda bulunulmuştur.