Physical activity and perceptions of exercise in patients with spondyloarthritis: A cross-sectional study

Physical activity and perceptions of exercise in patients with spondyloarthritis: A cross-sectional study Gümüşsu, Kevser; Eroğlu Demir, Saliha; Güneşer Güleç, Meryem; Rezvani, Aylin; Aydın, Teoman Objective: Exercise is a cornerstone in the management of spondyloarthritis (SpA). The aim of this research was to compare the levels of physical activity (PA) and perceived advantages and barriers to exercise of SpA patients with population controls.Methods: In this cross-sectional study 200 patients (118 males, 82 females) and 100 controls (50 males, 50 females) were included. Levels of PA were evaluated using the International Physical Activity Questionnaire-Short Form and perceptions of exercise were assessed using Exercise Benefits and Barriers Scale. Fatigue, psychological status and quality of life of all participants were questioned. Disease activity, functions and mobility of the patients were also assessed. Correlations were analyzed between disease parameters and perceptions of exercise.Results: PA levels were similar on both groups. Of the patients 65% met recommended amount of exercise. Deterioration of psychological status and quality of life were associated with decreased PA levels of the patients. Patients reported fatigue and lack of time barriers more than controls. When disease activity, functionality, mobility, fatigue, psychological status and quality of life of the patients deteriorated, perceived barriers to exercise increased.Conclusion: Health professionals should focus on personal barriers to improve exercise behavior in SpA patients.; Amaç: Egzersiz spondiloartritlerin (SpA) yönetiminde bir köşe taşıdır. Bu araştırmanın amacı, SpA hastalarının fiziksel aktivite (PA) düzeylerini ve egzersizden algılanan avantajları ve engelleri popülasyon kontrolleriyle karşılaştırmaktır. Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya 200 hasta (118 erkek, 82 kadın) ve 100 kontrol (50 erkek, 50 kadın) dahil edildi. PA seviyeleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form ile değerlendirildi ve egzersiz algıları Egzersiz Faydaları ve Engeller Ölçeği ile değerlendirildi. Tüm katılımcıların yorgunluğu, psikolojik durumu ve yaşam kalitesi sorgulandı. Hastaların hastalık aktivitesi, fonksiyonları ve mobilitesi de değerlendirildi. Hastalık parametreleri ve egzersiz algıları arasındaki korelasyonlar incelendi. Bulgular: PA seviyeleri her iki grupta da benzerdi. Hastaların %65’i tavsiye edilen egzersiz miktarını karşıladı. Psikolojik durumun ve yaşam kalitesinin bozulması, hastaların PA düzeylerinin azalması ile ilişkiliydi. Hastalar yorgunluk ve zaman yokluğu bariyerini kontrollere göre daha fazla bildirdi. Hastaların hastalık aktivitesi, işlevselliği, hareketliliği, yorgunluğu, psikolojik durumu ve yaşam kalitesi kötüleştiğinde, egzersizin önündeki algılanan engeller arttı. Sonuç: Sağlık çalışanları, SpA hastalarında egzersiz davranışını iyileştirmek için algılanan kişisel engellere odaklanmalıdır.

Physical activity and perceptions of exercise in patients with spondyloarthritis: A cross-sectional study

Physical activity and perceptions of exercise in patients with spondyloarthritis: A cross-sectional study Gümüşsu, Kevser; Eroğlu Demir, Saliha; Güneşer Güleç, Meryem; Rezvani, Aylin; Aydın, Teoman Objective: Exercise is a cornerstone in the management of spondyloarthritis (SpA). The aim of this research was to compare the levels of physical activity (PA) and perceived advantages and barriers to exercise of SpA patients with population controls.Methods: In this cross-sectional study 200 patients (118 males, 82 females) and 100 controls (50 males, 50 females) were included. Levels of PA were evaluated using the International Physical Activity Questionnaire-Short Form and perceptions of exercise were assessed using Exercise Benefits and Barriers Scale. Fatigue, psychological status and quality of life of all participants were questioned. Disease activity, functions and mobility of the patients were also assessed. Correlations were analyzed between disease parameters and perceptions of exercise.Results: PA levels were similar on both groups. Of the patients 65% met recommended amount of exercise. Deterioration of psychological status and quality of life were associated with decreased PA levels of the patients. Patients reported fatigue and lack of time barriers more than controls. When disease activity, functionality, mobility, fatigue, psychological status and quality of life of the patients deteriorated, perceived barriers to exercise increased.Conclusion: Health professionals should focus on personal barriers to improve exercise behavior in SpA patients.; Amaç: Egzersiz spondiloartritlerin (SpA) yönetiminde bir köşe taşıdır. Bu araştırmanın amacı, SpA hastalarının fiziksel aktivite (PA) düzeylerini ve egzersizden algılanan avantajları ve engelleri popülasyon kontrolleriyle karşılaştırmaktır. Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya 200 hasta (118 erkek, 82 kadın) ve 100 kontrol (50 erkek, 50 kadın) dahil edildi. PA seviyeleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form ile değerlendirildi ve egzersiz algıları Egzersiz Faydaları ve Engeller Ölçeği ile değerlendirildi. Tüm katılımcıların yorgunluğu, psikolojik durumu ve yaşam kalitesi sorgulandı. Hastaların hastalık aktivitesi, fonksiyonları ve mobilitesi de değerlendirildi. Hastalık parametreleri ve egzersiz algıları arasındaki korelasyonlar incelendi. Bulgular: PA seviyeleri her iki grupta da benzerdi. Hastaların %65’i tavsiye edilen egzersiz miktarını karşıladı. Psikolojik durumun ve yaşam kalitesinin bozulması, hastaların PA düzeylerinin azalması ile ilişkiliydi. Hastalar yorgunluk ve zaman yokluğu bariyerini kontrollere göre daha fazla bildirdi. Hastaların hastalık aktivitesi, işlevselliği, hareketliliği, yorgunluğu, psikolojik durumu ve yaşam kalitesi kötüleştiğinde, egzersizin önündeki algılanan engeller arttı. Sonuç: Sağlık çalışanları, SpA hastalarında egzersiz davranışını iyileştirmek için algılanan kişisel engellere odaklanmalıdır.