Bilim haritalama tekniklerine göre 5S modelinin bibliyometrik analizi

Bilim haritalama tekniklerine göre 5S modelinin bibliyometrik analizi

Bilim haritalama tekniklerine göre 5S modelinin bibliyometrik analizi

Bilim haritalama tekniklerine göre 5S modelinin bibliyometrik analizi Sağlam, Şuheda; Kurutkan, Mehmet Nurullah Bu çalışmanın amacı, kalite iyileştirme tekniklerinden biri olan 5S’i bibliyometrik analiz tekniklerine göre incelemektir.

Çalışma kapsamında, Scopus veri tabanında 5S konulu makalelerin bibliyometrik analizi yapılmıştır. Scopus veri tabanında ilk olarak arama kısmına "5S" yazılmış ve "title" olarak aratılmıştır. Daha sonra arama stratejimizi sadeleştirmek adına 5S yalın yönetim uygulamalarından biri olduğu için "lean" yazılarak tekrar aratılmıştır.

Araştırmamız 1988-2020 yılları arasındaki İngilizce makaleleri kapsamaktadır. Arama stratejisine uyan 295 makale bulunmuştur. Ham veriler, VOSviewer yazılımı ile analiz edilmiştir. Kelime Madenciliği (text Mining), Ortak yazarlık (Co-authorship), Kelimelerin ortak bulunabilirliği (Co- occurance) ve Ortak atıf (Co-citation) analizleri yapılmıştır. 5S tekniği hakkında scopus veri tabanında 295 makale bulunmuştur. Bu 295 makaleden 145 tanesi “İşletme, Yönetim ve Muhasebe” alanında yazılan dokümanlardan oluşmaktadır. Bu bağlamda alana en çok katkı sağlayan alanın da “İşletme, Yönetim ve Muhasebe” olduğunu anlaşılmaktadır.

En çok makalesi olan yazarın Ahuja olduğu tespit edilmiştir. Alana en çok katkı sağlayan yayının "Implementing the lean sigma framework in an Indian SME: A case study" adlı makalenin olduğu görülmüştür. Yine 5S kavramı konusunda en çok makale yayınlayan ülke Hindistan, makale yayınlayan üniversite ise Punjabi Üniversitesidir.

Ayrıca bu alanda yayınlanan dokümanların gün geçtikçe daha çok arttığı ve en çok verilen yayının ise 2019 yılında verildiği tespit edilmiştir. Yapılan bibliyometrik analiz neticesinde 5S kavramı; yalın üretim, altı sigma, toplam kalite yönetimi kavramlarıyla birlikte kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca kalite iyileştirmeye odaklanan 5S modeli hakkında yapılan araştırmaların gün geçtikçe arttığını bu konuda verilen eserlerinde aynı doğrultuda arttığı görülmektedir. Bu da rekabetin gittikçe arttığını bu doğrultuda işletmelerin kaliteyi ön plana sürerek farklılık ortaya koyma çabasını kanıtlar niteliktedir.