SQL SELECT Nedir? Kullanımı Nasıldır?

SQL SELECT Nedir? Kullanımı Nasıldır?

SQL SELECT Nedir? Kullanımı Nasıldır?

SQL SELECT Nedir? Kullanımı Nasıldır? Örneklerle Anlatım

SELECT deyimi, bir veritabanından veri seçmek için kullanılır. Bu işleme sorgulama denir. SELECT komutundan döndürülen verilere sonuç kümesi denir. Select işlemi bir tablodan olabileceği gibi bir view den de olabilir. View konusuna diğer örneklerimizde değineceğiz.

SELECT Kullanımı

SELECT sutun1, sutun2, ...
FROM tablo_adı;

Üstteki örnekte, sütun1, sütun2, …, içinden veri seçmek istediğimiz tablonun kolon adlarıdır. Tabloda bulunan tüm alanları seçmek istiyorsak ise aşağıdaki komut kullanılır.

SELECT * FROM tablo_adı;

Üstteki  örnekte de gördünüz gibi hiç bir kolon adı yazmadık. (*) simgesi bize tablodaki tüm kolonları listeleyecektir.

Şimdi aşağıdaki tabloya göre SELECT işlemlerine örnekler yapalım.

KullaniciID

Ad

Soyad

Adres

Sehir

Postakodu

Ulke

1

Mehmet

Soyad1

Adres 1

İstanbul

34000

Türkiye

2

Fatih

Soyad2

Adres 2

Artvin

08300

Türkiye

3

Hasan

Soyad3

Adres 3 İzmir 35000

Türkiye

4

Hüseyin

Soyad4

Adres 4 Adana 01000

Türkiye

5

Osman

Soyad5

Adres 5 Ankara 06000

Türkiye

SELECT komutu ile, ihtiyacımız olan sütunları seçmek için aşağıdaki komut kullanılır.

SELECT Ad, Soyad FROM Kisiler

SELECT komutu ile tabloda bulunan bütün sütunlar üzerinde işlem yapmak için aşağıdaki komut kullanılır.

SELECT * FROM Kisiler