CRUD Nedir

CRUD Nedir

CRUD Nedir

CRUD Nedir ?

Modern yazılımlar, veritabanlarıyla kullanıcı etkileşimini içerir. Kural olarak, kullanıcının veritabanı ile bazı eylemleri gerçekleştirmesi gerekir.

Bu eylemler 4 tanedir :

  • Bir şey oluşturmak (Create)
  • Görüntülemek (Read)
  • Güncellemek (Update)
  • Silmek (Delete).