Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin bibliyometrik analizi

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin bibliyometrik analizi

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin bibliyometrik analizi

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nin bibliyometrik analizi Ülkemizin en eski fakülte dergilerinden biri olan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AUİİBFD) yayın hayatına 1965 yılında başlamış ve 2004 yılına kadar yayın hayatına devam etmiştir. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi’nin diğer fakülte dergileri ile birlikte yayın hayatına ara vermiştir. Fakülte dergilerine olan ihtiyacın artmasıyla birlikte değişen koşullara uygun olarak 2018 yılında elektronik dergi olarak yayın hayatına devam etmesine karar verilmiştir.

Bu çalışmanın amacı AUİİBFD’nin bibliyometrik analizini gerçekleştirerek bulgularını paylaşmaktır. Bibliyometrik analiz kapsamında yıllar bazında yayın sayısı, yazar sayısı, yazarların çalıştıkları kurumlara göre makalelerin dağılımı, yazarların unvanlarına göre makale dağılımı, ortalama makale sayfa sayısı, anahtar kelimelerin dağılımı, ortalama kaynakça sayısı, makalenin 80/20 kuralına ve Price ve Lotka yasalarına uygunluğu alanlarında incelemeler yapılmıştır.

Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar derginin aktif olarak yayın yaptığı 1965 ve 2003 yılları arasında bibliyometrik olarak genel tablonun özetlemesi ve tekrar yayın hayatına devam edeceği 2018 yılından sonrasına ışık tutması açısından önem taşımaktadır.