Php array_Slice Fonksiyonu

Php array_Slice Fonksiyonu

Php array_Slice Fonksiyonu

Php array_slice Fonksiyonu

Array_Slice fonksiyonu ile bir dizideki verilerin belli kısımlarını almak, filtrelemek için kullanırız. Filtrelemek için fonksiyona başlangıç ve bitiş değerlerini vererek işlemi yapıyoruz. 1000 satır veri olan bir dizideki ilk 500 satırı almak için $yenidizi=array_slice($dizi,1,500); yazarsak dizi içindeki 500 satır veriyi almış oluruz. 

Başka bir örnek daha vermek gerekirse;

$dizi = array("ankara", "izmir", "istanbul", "denizli", "edirne");

$yenidizi = array_slice($dizi, 2);      // çıktısı: "istanbul", "denizli", "edirne"
$yenidizi = array_slice($dizi, -2, 1);  // çıktısı: "denizli"
$yenidizi = array_slice($dizi, 0, 3);   // çıktısı: "ankara", "izmir", "istanbul"

array_slice() fonksiyonu, dizilerdeki verileri belirtilen parametrelere göre istediğimiz bir kısmını almamızı sağlar.