Bartın Üniversitesi

Sağlık çalışanlarının maneviyat ve manevi destek algısı: İstanbul örneği

Sağlık çalışanlarının maneviyat ve manevi destek algısı:...

Sağlık çalışanlarının maneviyat ve manevi destek algısı: İstanbul örneği

Yazılım tanımlı çoklu ağlarda makine öğrenmesi ve blok  zinciri ile geliştirilmiş servis kalitesi destekli yönlendirme mimarisi

Yazılım tanımlı çoklu ağlarda makine öğrenmesi ve blok...

Yazılım tanımlı çoklu ağlarda makine öğrenmesi ve blok zinciri ile geliştirilmiş...

Çok kriterli karar verme yaklaşımları ile lojistikte dijitalleşmeye geçiş stratejisi belirleme: Bartın ili örneği

Çok kriterli karar verme yaklaşımları ile lojistikte dijitalleşmeye...

Çok kriterli karar verme yaklaşımları ile lojistikte dijitalleşmeye geçiş stratejisi...

Su sorununa karşı belediyelerin su etiği ilkelerini benimsemesi

Su sorununa karşı belediyelerin su etiği ilkelerini benimsemesi

Su sorununa karşı belediyelerin su etiği ilkelerini benimsemesi

Dijitalleşen dünyada mahremiyet algısı ve örnek bir araştırma

Dijitalleşen dünyada mahremiyet algısı ve örnek bir araştırma

Dijitalleşen dünyada mahremiyet algısı ve örnek bir araştırma Avcı, Özkan Mahremiyetlerin...

Zebra kaktüsü (haworthia sp.)’nün doku kültürü yöntemi ile çoğaltımı üzerine araştırmalar

Zebra kaktüsü (haworthia sp.)’nün doku kültürü yöntemi...

Zebra kaktüsü (haworthia sp.)’nün doku kültürü yöntemi ile çoğaltımı üzerine araştırmalar...

Hasan Şefik’in Nahv-İ Türkî’si (inceleme-metin-dil bilgisi terimleri dizini-sözlük-tıpkıbasım)

Hasan Şefik’in Nahv-İ Türkî’si (inceleme-metin-dil bilgisi...

Hasan Şefik’in Nahv-İ Türkî’si (inceleme-metin-dil bilgisi terimleri dizini-sözlük-tıpkıbasım)...

Bartın yöresinde yetişen kestane meyve kabuklarındaki gallik asitin derin ötektik çözücülerle eldesi

Bartın yöresinde yetişen kestane meyve kabuklarındaki gallik...

Bartın yöresinde yetişen kestane meyve kabuklarındaki gallik asitin derin ötektik...

Zonguldak Saltukova Orman İşletme Şefliği orman yol ağının ve sanat yapılarının CBS tabanlı düzenlenmesi

Zonguldak Saltukova Orman İşletme Şefliği orman yol ağının...

Zonguldak Saltukova Orman İşletme Şefliği orman yol ağının ve sanat yapılarının...

Öğretmenlerin öz yönetimli öğrenme ve çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Öğretmenlerin öz yönetimli öğrenme ve çevrimiçi öğrenmeye...

Öğretmenlerin öz yönetimli öğrenme ve çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk...

Eşli okuma yönteminin okuma güçlüğünü gidermedeki etkisi

Eşli okuma yönteminin okuma güçlüğünü gidermedeki etkisi

Eşli okuma yönteminin okuma güçlüğünü gidermedeki etkisi Urul, Ünal Bu araştırmada...

Performance analysis of an air solar collector with extended heat transfer surface area with plate fin geometry

Performance analysis of an air solar collector with extended...

Performance analysis of an air solar collector with extended heat transfer surface...

Üniversite öğrencilerinin algıladıkları belirsizlik düzeyi ile karar verme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Üniversite öğrencilerinin algıladıkları belirsizlik düzeyi...

Üniversite öğrencilerinin algıladıkları belirsizlik düzeyi ile karar verme davranışları...

Sitemizde çerez uygulaması kullanılmaktadır. Çerez uygulamasını kabul ediyorsanız siteyi kullanmaya devam ediniz.