Bazı geometrik özellikler ve sabit nokta iterasyonları

Bazı geometrik özellikler ve sabit nokta iterasyonları Doğan, Kadri Bu çalışmada ilk olarak tez metni içerinde (3.8) ile gösterilen yeni bir iterasyon yöntemi tanımlandı. Bu iterasyon yönteminde eğer alınırsa Ishikawa iterasyonu elde edileceği görüldü. Bu nedenle ilk önce bu iterasyon yönteminin kuvvetli yakınsak olduğu sonucu ispatlandı ve iterasyonun kararlılığı gösterildi. Daha sonra (3.8) iterasyon yöntemi ile Mann iterasyon yönteminin yakınsaklıklarının denkliğine ilişkin bir sonuç elde edildi ve devamında, tanımlanan iterasyon yönteminin kullanışlı olduğunu kanıtlamak için Ishikawa iterasyon yöntemi ile yakınsaklık hızı karşılaştırması yapıldı. Bu iterasyon yöntemi için son olarak, gecikmeli diferansiyel denklemlerin çözümünü bulmak için etkili bir araç olacağı sonucu ispatlandı. Tanımlanan bir sonraki iterasyon yöntemi (3.8) ve Halpern iterasyonu olarak bilinen iterasyon yöntemlerinin hibrit formudur. Bu iterasyon yöntemi için normalleştirilmiş dualite dönüşümüne sahip bir Banach uzayı ve sıfırda demiclosed özelliği ile (Teorem 3.1.38), normalleştirilmiş dualite dönüşümüne sahip bir Banach uzayı ve sıfırda demiclosed özelliği ile (Teorem 3.1.39), weakly dizisel dualite dönüşümüne sahip bir Banach uzayı ve accretive operatörlerin sonsuz bir ailesi ve ayrıca operatörü A'nın resolvent operatörü olmak üzere (Teorem 3.1.40) ve Gâteaux diferansiyellenebilir norma sahip bir Banach uzayı ve accretive operatörlerin sonsuz bir ailesi ayrıca operatörü A'nın resolvent operatörü olmak üzere (Teorem 3.1.41) ifadeleri için kuvvetli yakınsaklık sonuçları kanıtlandı. Bundan sonra literatüre yeni giren ve araştırmacılar tarafından yoğun bir şekilde çalışılan Picard-Mann iterasyon yönteminden esinlenerek tez metninde (3.24) ile gösterilen Mann-Picard iterasyon yöntemi tanımlanmıştır. Bu iterasyon yöntemi için de kuvvetli yakınsaklık, kararlılık, yakınsaklık denkliği, veri bağlılığı ve yakınsaklık hız karşılaştırması sonuçları kanıtlanmıştır. Dördüncü ve son iterasyon yöntemi olarak Kirk-MP ile gösterilen (3.25) sabit nokta iterasyon yöntemi tanımlanmıştır. Bu iterasyon yöntemi için güçlü yakınsaklık ve veri bağlılığı sonuçları araştırılmıştır. Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016

Bazı geometrik özellikler ve sabit nokta iterasyonları

Bazı geometrik özellikler ve sabit nokta iterasyonları Doğan, Kadri Bu çalışmada ilk olarak tez metni içerinde (3.8) ile gösterilen yeni bir iterasyon yöntemi tanımlandı. Bu iterasyon yönteminde eğer alınırsa Ishikawa iterasyonu elde edileceği görüldü. Bu nedenle ilk önce bu iterasyon yönteminin kuvvetli yakınsak olduğu sonucu ispatlandı ve iterasyonun kararlılığı gösterildi. Daha sonra (3.8) iterasyon yöntemi ile Mann iterasyon yönteminin yakınsaklıklarının denkliğine ilişkin bir sonuç elde edildi ve devamında, tanımlanan iterasyon yönteminin kullanışlı olduğunu kanıtlamak için Ishikawa iterasyon yöntemi ile yakınsaklık hızı karşılaştırması yapıldı.

Bu iterasyon yöntemi için son olarak, gecikmeli diferansiyel denklemlerin çözümünü bulmak için etkili bir araç olacağı sonucu ispatlandı. Tanımlanan bir sonraki iterasyon yöntemi (3.8) ve Halpern iterasyonu olarak bilinen iterasyon yöntemlerinin hibrit formudur. Bu iterasyon yöntemi için normalleştirilmiş dualite dönüşümüne sahip bir Banach uzayı ve sıfırda demiclosed özelliği ile (Teorem 3.1.38), normalleştirilmiş dualite dönüşümüne sahip bir Banach uzayı ve sıfırda demiclosed özelliği ile (Teorem 3.1.39), weakly dizisel dualite dönüşümüne sahip bir Banach uzayı ve accretive operatörlerin sonsuz bir ailesi ve ayrıca operatörü A'nın resolvent operatörü olmak üzere (Teorem 3.1.40) ve Gâteaux diferansiyellenebilir norma sahip bir Banach uzayı ve accretive operatörlerin sonsuz bir ailesi ayrıca operatörü A'nın resolvent operatörü olmak üzere (Teorem 3.1.41) ifadeleri için kuvvetli yakınsaklık sonuçları kanıtlandı.

Bundan sonra literatüre yeni giren ve araştırmacılar tarafından yoğun bir şekilde çalışılan Picard-Mann iterasyon yönteminden esinlenerek tez metninde (3.24) ile gösterilen Mann-Picard iterasyon yöntemi tanımlanmıştır. Bu iterasyon yöntemi için de kuvvetli yakınsaklık, kararlılık, yakınsaklık denkliği, veri bağlılığı ve yakınsaklık hız karşılaştırması sonuçları kanıtlanmıştır. Dördüncü ve son iterasyon yöntemi olarak Kirk-MP ile gösterilen (3.25) sabit nokta iterasyon yöntemi tanımlanmıştır. Bu iterasyon yöntemi için güçlü yakınsaklık ve veri bağlılığı sonuçları araştırılmıştır. Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016