Aspect, tense and discourse relations in the interlanguage grammars of instructed l2 learners : An analytical study in the Turkish EFL context

Aspect, tense and discourse relations in the interlanguage grammars of instructed l2 learners : An analytical study in the Turkish EFL context Ateş, Seda Zamansal anlambilim 1970'lerden ve 1980'lerden beri dil ediniminde ilgi çeken bir araştırma alanı olmuştur. Bu çalışmada dilde zaman edinimi Görünüş Önsavı ve Söylem Önsavı olmak üzere iki önsav açısından incelenmiştir. Çalışma, bu önsavların İngilizce öğrenenlerin zaman dilbilgisinin gelişiminde nasıl bir rol oynadığıyla ilgilidir ve hangi önsavın bu gelişimde etkili olduğunu dili hem anlama hem de üretme açısından araştırmayı amaçlamıştır. Bu amaçla araştırmacı tarafından iki adet anlama odaklı bir adet de dil üretmeye yönelik veri toplama araçları geliştirilmiş olup farklı dil seviyelerindeki öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmaya toplamda 108 katılımcı katılmıştır. Bunlardan 90 tanesi yabancı dil öğrencisi olup, kalan 18 tanesi anadili İngilizce olan bireylerden oluşmaktadır. 90 adet öğrenci katılımcı İngilizcede Pre-intermediate, Intermediate, ve Advanced seviyelerindeki eşit sayıdaki öğrencilerden oluşmuştur. Sonuçlar hem öğrencilerin hem de hem de İngilizce'yi anadili olarak konuşanların İngilizce'de zaman dilbilgisini kullanmalarında her iki önsavın da etkili olduğunu göstermiştir.

Aspect, tense and discourse relations in the interlanguage grammars of instructed l2 learners : An analytical study in the Turkish EFL context

Aspect, tense and discourse relations in the interlanguage grammars of instructed l2 learners : An analytical study in the Turkish EFL context Ateş, Seda Zamansal anlambilim 1970'lerden ve 1980'lerden beri dil ediniminde ilgi çeken bir araştırma alanı olmuştur. Bu çalışmada dilde zaman edinimi Görünüş Önsavı ve Söylem Önsavı olmak üzere iki önsav açısından incelenmiştir. Çalışma, bu önsavların İngilizce öğrenenlerin zaman dilbilgisinin gelişiminde nasıl bir rol oynadığıyla ilgilidir ve hangi önsavın bu gelişimde etkili olduğunu dili hem anlama hem de üretme açısından araştırmayı amaçlamıştır. Bu amaçla araştırmacı tarafından iki adet anlama odaklı bir adet de dil üretmeye yönelik veri toplama araçları geliştirilmiş olup farklı dil seviyelerindeki öğrencilere uygulanmıştır.

Çalışmaya toplamda 108 katılımcı katılmıştır. Bunlardan 90 tanesi yabancı dil öğrencisi olup, kalan 18 tanesi anadili İngilizce olan bireylerden oluşmaktadır. 90 adet öğrenci katılımcı İngilizcede Pre-intermediate, Intermediate, ve Advanced seviyelerindeki eşit sayıdaki öğrencilerden oluşmuştur. Sonuçlar hem öğrencilerin hem de hem de İngilizce'yi anadili olarak konuşanların İngilizce'de zaman dilbilgisini kullanmalarında her iki önsavın da etkili olduğunu göstermiştir.