Php Dizi Verilerini Toplama ( array_sum ) fonksiyonu

Php Dizi Verilerini Toplama ( array_sum ) fonksiyonu

Php Dizi Verilerini Toplama ( array_sum ) fonksiyonu

Php Dizi Verilerini Toplama ( array_sum ) fonksiyonu

Bu fonskyinon ile dizi içindeki verileri toplamamıza yarar.

Kullanım Şekli;

 array_sum(array $dizi): int|float

Örnek;

<? php
$arr = array(1, 3, 4, 18);
echo "Toplam(arr1) = " . array_sum($arr1) . "\n";

$arr2 = array("istanbul" => 34, "ankara" => 6, "izmir" => 35);
echo "Toplam(arr2) = " . array_sum($arr2) . "\n";
?>

Sonuç;

Toplam(arr1) = 26
Toplam(arr2) = 75