Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik tasarımı bölümünde bir tipo baskı atölyesi önerisi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik tasarımı bölümünde bir tipo baskı atölyesi önerisi Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi, çağdaş grafik tasarım da hızlı bir sayısallaşma akıntısına kapılmış durumdadır. Bu hızlı ve baş döndürücü akış, tasarımcılar açısından yarattığı korkuların yanında birçok kolaylık sağlasa da sorgulanması ve kontrol edilmesi gerekliliği açıktır. Bu sorgulama içinde yer alan çağdaş tasarımcılar ve düşünürler, sayısallaşmanın faydalarını göz ardı etmeden bu hızlı akışın olası zararlarına, neden olabileceği kayıplara bir set çekmek amacıyla yüzü geleceğe dönük çağdaş grafik tasarımın geçmişle de bağını koparmaması gerekliliğine dikkat çekmektedirler. Tipo baskı, geçmişle bu bağın kurulmasında en önemli araçlardan biri olarak görülmektedir. Dünya genelinde grafik tasarım alanında tipo baskıya olan yönelim özellikle tasarım eğitimi alanında dikkat çekmektedir. Bu çalışmada tipo baskının çağdaş grafik tasarım eğitimine dahil edilmesi ve üniversite bünyesinde bir tipo baskı atölyesinin kurulum aşamaları konusunda öneriler sunulmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde matbaanın güç kaybettiği döneme kadar tipo baskının yaşadığı değişimler özetlenmiştir. İkinci bölümde Enformasyon Teknolojisi Devriminin grafik tasarım alanına ve tipo baskıya etkileri detaylarıyla açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde tipo baskı alanında çalışan dünyadan ve Türkiye’den önemli örnekler hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde oluşturulan tipo baskı atölyesinin tüm detayları aktarılmıştır.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik tasarımı bölümünde bir tipo baskı atölyesi önerisi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik tasarımı bölümünde bir tipo baskı atölyesi önerisi Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi, çağdaş grafik tasarım da hızlı bir sayısallaşma akıntısına kapılmış durumdadır. Bu hızlı ve baş döndürücü akış, tasarımcılar açısından yarattığı korkuların yanında birçok kolaylık sağlasa da sorgulanması ve kontrol edilmesi gerekliliği açıktır. Bu sorgulama içinde yer alan çağdaş tasarımcılar ve düşünürler, sayısallaşmanın faydalarını göz ardı etmeden bu hızlı akışın olası zararlarına, neden olabileceği kayıplara bir set çekmek amacıyla yüzü geleceğe dönük çağdaş grafik tasarımın geçmişle de bağını koparmaması gerekliliğine dikkat çekmektedirler. Tipo baskı, geçmişle bu bağın kurulmasında en önemli araçlardan biri olarak görülmektedir.

Dünya genelinde grafik tasarım alanında tipo baskıya olan yönelim özellikle tasarım eğitimi alanında dikkat çekmektedir. Bu çalışmada tipo baskının çağdaş grafik tasarım eğitimine dahil edilmesi ve üniversite bünyesinde bir tipo baskı atölyesinin kurulum aşamaları konusunda öneriler sunulmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde matbaanın güç kaybettiği döneme kadar tipo baskının yaşadığı değişimler özetlenmiştir. İkinci bölümde Enformasyon Teknolojisi Devriminin grafik tasarım alanına ve tipo baskıya etkileri detaylarıyla açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde tipo baskı alanında çalışan dünyadan ve Türkiye’den önemli örnekler hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde oluşturulan tipo baskı atölyesinin tüm detayları aktarılmıştır.