Öğretmen adaylarının program bilgisi düzeylerinin arttırılmasına yönelik tasarlanan "Eğitimde Program Geliştirme" dersinin etkililiği

Öğretmen adaylarının program bilgisi düzeylerinin arttırılmasına yönelik tasarlanan "Eğitimde Program Geliştirme" dersinin etkililiği Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının eğitimde program bilgisi düzeylerinin arttırılmasına yönelik tasarlanan Eğitimde Program Geliştirme dersinin etkililiğini incelemektir. Bu amaca ulaşmak için çok aşamalı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Bu desen, gereksinim belirleme aşaması, ders programı tasarımı aşaması ve uygulama değerlendirme aşamaları ile yapılandırılmıştır. Gereksinim belirleme aşamasında öğretmenler (n=178) ile eğitim programları ve öğretim alanında uzman öğretim elemanları (n=10) için gereksinim belirleme anketleri kullanılmış, öğretmen adayları için de gözlem (n=63) ve yarı yapılandırılmış görüşme (n=10) tekniklerinden faydalanılmıştır. Gereksinim belirleme bulguları kapsamında tasarlanan ders programı 2020/2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde uygulanmıştır. Uygulama değerlendirme aşamasında, tasarlanan ders programının etkililiğini belirlemek için deney (n=30) ve kontrol gruplu (n=62) yarı deneysel desen, öğretmen adayı yarı yapılandırılmış görüşmeleri (n=12) ve öğretmen adayı ders ürünleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının program bilgisi düzeylerinin, bu kavram çerçevesinde tasarlanan bir ders aracılığı ile arttırılabildiğini göstermiştir. Öğretmen adayları tasarlanan dersin öğretmenlik hayatında faydalı olacağını ve dersin etkili ve verimli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca program bilgisi alt boyutları açısından alan yazına farklı alt boyutlar ve uygulama önerileri sunulmuştur.

Öğretmen adaylarının program bilgisi düzeylerinin arttırılmasına yönelik tasarlanan "Eğitimde Program Geliştirme" dersinin etkililiği

Öğretmen adaylarının program bilgisi düzeylerinin arttırılmasına yönelik tasarlanan "Eğitimde Program Geliştirme" dersinin etkililiği Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının eğitimde program bilgisi düzeylerinin arttırılmasına yönelik tasarlanan Eğitimde Program Geliştirme dersinin etkililiğini incelemektir. Bu amaca ulaşmak için çok aşamalı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Bu desen, gereksinim belirleme aşaması, ders programı tasarımı aşaması ve uygulama değerlendirme aşamaları ile yapılandırılmıştır.

Gereksinim belirleme aşamasında öğretmenler (n=178) ile eğitim programları ve öğretim alanında uzman öğretim elemanları (n=10) için gereksinim belirleme anketleri kullanılmış, öğretmen adayları için de gözlem (n=63) ve yarı yapılandırılmış görüşme (n=10) tekniklerinden faydalanılmıştır. Gereksinim belirleme bulguları kapsamında tasarlanan ders programı 2020/2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde uygulanmıştır.

Uygulama değerlendirme aşamasında, tasarlanan ders programının etkililiğini belirlemek için deney (n=30) ve kontrol gruplu (n=62) yarı deneysel desen, öğretmen adayı yarı yapılandırılmış görüşmeleri (n=12) ve öğretmen adayı ders ürünleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının program bilgisi düzeylerinin, bu kavram çerçevesinde tasarlanan bir ders aracılığı ile arttırılabildiğini göstermiştir. Öğretmen adayları tasarlanan dersin öğretmenlik hayatında faydalı olacağını ve dersin etkili ve verimli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca program bilgisi alt boyutları açısından alan yazına farklı alt boyutlar ve uygulama önerileri sunulmuştur.