Nükleer güç santrallerinin finansman modeli ve matematiksel yaklaşımlar

Nükleer güç santrallerinin finansman modeli ve matematiksel yaklaşımlar Terzioğlu, Cihad Enerji günden güne önemi artarak dünya gündemini en çok meşgul eden konulardan biridir. Enerji denildiğinde akla ilk gelen olan elektrik, ilk çağlardan bugüne insan hayatı için önemli bir ihtiyacı teşkil etmiştir. Elektrik ihtiyacı aynı zamanda üretimin ve büyümenin temel dinamiklerinden olan sanayi ve ticaretinde en mühim girdilerindendir. Bu bakımdan elektrik üretimi ve tüketimi akademik çalışmalara konu olmuş ve ciddiyet bakımından bir aileden bir ülkeye kadar her anlamda mevcudiyetini korumuştur. Elektrik üretim kaynakları gelişen teknoloji ile birlikte değişmektedir. Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, hidro, biyokütle) ile elektrik üretiminin artması ile elektrik üretim maliyeti daha fazla tartışılır olmuştur. Yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretimi prosesinde yakıt maliyetinin olmaması bunun karşılığında fosil kaynaklardan elektrik üretim teknolojilerinde (kömür, doğal gaz) yakıt maliyetinin yüksek olması nedeniyle elektrik üretim maliyet ve maliyet kırılımları, ülkelerin ve firmaların yatırım yapmaları konusunda kararlarını etkilemektedir. Tüm bu elektrik üretim metotlarının yanında fizyon sonucu gerçekleşen ve yakıt olarak işlenmiş uranyum kullanılan nükleer enerji ile elektrik üretimi, gerek verimliliğinin yüksek olması gerek ise yakıt ve işletme maliyetinin düşük olması nedeniyle tercih edilirliliği on yıllardır devam eden bir teknoloji olmuştur. Nükleer enerji ile elektrik üretimi maliyetinin ve bu maliyetin kırılımlarının hesaplanması için excel tabanlı bir finansal model oluşturulmuş ve bu modele modern matematiksel uygulamalar ile analiz ve rasyo hesaplamaları entegre edilmiştir. Algoritması ve parametreleri sektörel tecrübeye dayanan finansal model çıktı olarak, birim elektrik maliyetini ve bu maliyeti oluşturan alt kalemleri vermiştir. Ortaya çıkan sonuçlar ile özellikle uzun vadede Nükleer Enerji’nin ekonomik faydaları tespit edilmiştir. Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017

Nükleer güç santrallerinin finansman modeli ve matematiksel yaklaşımlar

Nükleer güç santrallerinin finansman modeli ve matematiksel yaklaşımlar Terzioğlu, Cihad Enerji günden güne önemi artarak dünya gündemini en çok meşgul eden konulardan biridir. Enerji denildiğinde akla ilk gelen olan elektrik, ilk çağlardan bugüne insan hayatı için önemli bir ihtiyacı teşkil etmiştir. Elektrik ihtiyacı aynı zamanda üretimin ve büyümenin temel dinamiklerinden olan sanayi ve ticaretinde en mühim girdilerindendir. Bu bakımdan elektrik üretimi ve tüketimi akademik çalışmalara konu olmuş ve ciddiyet bakımından bir aileden bir ülkeye kadar her anlamda mevcudiyetini korumuştur. Elektrik üretim kaynakları gelişen teknoloji ile birlikte değişmektedir.

Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, hidro, biyokütle) ile elektrik üretiminin artması ile elektrik üretim maliyeti daha fazla tartışılır olmuştur. Yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretimi prosesinde yakıt maliyetinin olmaması bunun karşılığında fosil kaynaklardan elektrik üretim teknolojilerinde (kömür, doğal gaz) yakıt maliyetinin yüksek olması nedeniyle elektrik üretim maliyet ve maliyet kırılımları, ülkelerin ve firmaların yatırım yapmaları konusunda kararlarını etkilemektedir.

Tüm bu elektrik üretim metotlarının yanında fizyon sonucu gerçekleşen ve yakıt olarak işlenmiş uranyum kullanılan nükleer enerji ile elektrik üretimi, gerek verimliliğinin yüksek olması gerek ise yakıt ve işletme maliyetinin düşük olması nedeniyle tercih edilirliliği on yıllardır devam eden bir teknoloji olmuştur. Nükleer enerji ile elektrik üretimi maliyetinin ve bu maliyetin kırılımlarının hesaplanması için excel tabanlı bir finansal model oluşturulmuş ve bu modele modern matematiksel uygulamalar ile analiz ve rasyo hesaplamaları entegre edilmiştir. Algoritması ve parametreleri sektörel tecrübeye dayanan finansal model çıktı olarak, birim elektrik maliyetini ve bu maliyeti oluşturan alt kalemleri vermiştir. Ortaya çıkan sonuçlar ile özellikle uzun vadede Nükleer Enerji’nin ekonomik faydaları tespit edilmiştir. Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017