Tekstil işletmesinde meydana gelen iş kazalarında ergonomik faktörlerin etkisi

Tekstil işletmesinde meydana gelen iş kazalarında ergonomik faktörlerin etkisi Kılıç, Ayça Ülkemizde inşaat, tekstil, maden gibi sektörler başta olmak üzere çok sayıda çalışan, engellenmesi mümkün ve yasalar ile engellenmesi şart olan kazalar ve meslek hastalıkları yüzünden ölmekte veya bu iş kazasının etkilerini hayatı boyunca yaşamaktadır. Bu çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2016 yılındaki iş kazaları istatistikleri toplanarak tekstil sektöründeki kaza oranları incelenmiştir. Buna göre sektörün alt dalları olan tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyaları imalatı, deri ve ilgili ürünler imalatı ile ilgili kaza dağılımları değerlendirilmiştir. Bulgular incelendiğinde ise tekstil sektörünün ürün imalatı yapılan işletmelerinde tekstilin diğer alt dallarına oranla iş kazalarının daha fazla olduğu görülmüştür. Bunun üzerine tekstil ürün imalatı yapılan bir tekstil firmasında 2015-2019 yılları arasında meydana gelen iş kazaları incelenmiştir. Çalışmada aylara göre meydana gelen iş kazası sayıları, vardiyalara göre meydana gelen iş kazası sayıları, bölümlere göre meydana gelen iş kazası sayıları, kazazedelerin yaş grupları ve kıdem yıllarına göre meydana gelen iş kazası sayıları bunların yanında bu kazaların nedenleri ve yaralanma türleri farklı kombinasyonlarla incelenerek ergonomik yönden etkilenme durumları değerlendirilmiştir. Ayrıca 2019 yılında yapılan iş hijyeni ölçümleriyle bölümlerdeki iş kazaları incelenerek ergonominin etkisi irdelenmiştir.; In our country, many workers, especially in sectors such as construction, textile and mining, die or experience the effects of this work accident throughout their lives due to accidents and occupational diseases that can be prevented and must be prevented by law. In this study, the occupational accident statistics of SGK in 2016 were collected and the accident rates in the textile sector were examined. Accordingly, the accident distributions related to the manufacturing of textile products, manufacturing of clothing, leather and related products, which are the sub-branches of the sector, were evaluated. When the findings are examined, it has been observed that occupational accidents are more common in the enterprises of the textile sector where product production is made compared to other sub-branches of textile. Upon this, occupational accidents that occurred between 2015-2019 in a textile company where manufacturing textile products were examined. In the study, the number of work accidents occurred according to months, the number of work accidents according to shifts, the number of work accidents according to departments, the number of work accidents according to the age groups and years of seniority of the victims, as well as the causes of these accidents and types of injuries were examined with different combinations and ergonomically. impacts were investigated. In addition, occupational accidents in the departments were examined with the occupational hygiene measurements made in 2019 and the effect of ergonomics was examined.

Tekstil işletmesinde meydana gelen iş kazalarında ergonomik faktörlerin etkisi

Tekstil işletmesinde meydana gelen iş kazalarında ergonomik faktörlerin etkisi Kılıç, Ayça Ülkemizde inşaat, tekstil, maden gibi sektörler başta olmak üzere çok sayıda çalışan, engellenmesi mümkün ve yasalar ile engellenmesi şart olan kazalar ve meslek hastalıkları yüzünden ölmekte veya bu iş kazasının etkilerini hayatı boyunca yaşamaktadır.

Bu çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2016 yılındaki iş kazaları istatistikleri toplanarak tekstil sektöründeki kaza oranları incelenmiştir. Buna göre sektörün alt dalları olan tekstil ürünleri imalatı, giyim eşyaları imalatı, deri ve ilgili ürünler imalatı ile ilgili kaza dağılımları değerlendirilmiştir. Bulgular incelendiğinde ise tekstil sektörünün ürün imalatı yapılan işletmelerinde tekstilin diğer alt dallarına oranla iş kazalarının daha fazla olduğu görülmüştür.

Bunun üzerine tekstil ürün imalatı yapılan bir tekstil firmasında 2015-2019 yılları arasında meydana gelen iş kazaları incelenmiştir. Çalışmada aylara göre meydana gelen iş kazası sayıları, vardiyalara göre meydana gelen iş kazası sayıları, bölümlere göre meydana gelen iş kazası sayıları, kazazedelerin yaş grupları ve kıdem yıllarına göre meydana gelen iş kazası sayıları bunların yanında bu kazaların nedenleri ve yaralanma türleri farklı kombinasyonlarla incelenerek ergonomik yönden etkilenme durumları değerlendirilmiştir.

Ayrıca 2019 yılında yapılan iş hijyeni ölçümleriyle bölümlerdeki iş kazaları incelenerek ergonominin etkisi irdelenmiştir.;

In our country, many workers, especially in sectors such as construction, textile and mining, die or experience the effects of this work accident throughout their lives due to accidents and occupational diseases that can be prevented and must be prevented by law. In this study, the occupational accident statistics of SGK in 2016 were collected and the accident rates in the textile sector were examined. Accordingly, the accident distributions related to the manufacturing of textile products, manufacturing of clothing, leather and related products, which are the sub-branches of the sector, were evaluated. When the findings are examined, it has been observed that occupational accidents are more common in the enterprises of the textile sector where product production is made compared to other sub-branches of textile. Upon this, occupational accidents that occurred between 2015-2019 in a textile company where manufacturing textile products were examined. In the study, the number of work accidents occurred according to months, the number of work accidents according to shifts, the number of work accidents according to departments, the number of work accidents according to the age groups and years of seniority of the victims, as well as the causes of these accidents and types of injuries were examined with different combinations and ergonomically. impacts were investigated. In addition, occupational accidents in the departments were examined with the occupational hygiene measurements made in 2019 and the effect of ergonomics was examined.