Php Dizi Verilerinde Arama işlemi (array_search) Fonksiyonu

Php Dizi Verilerinde Arama işlemi (array_search) Fonksiyonu

Php Dizi Verilerinde Arama işlemi (array_search) Fonksiyonu

Php Dizi Verilerinde Arama işlemi (array_search) Fonksiyonu

Array Search fonksiyonu dizi içinde veri arama işlemine yarar ve bulduğu verinin index değerini döndürür.

Kullanım Şekli;

 array_search(mixed $aranan, array $dizi, bool $tür = false): int|string|false

Örnek;

<? php
$array = array(0 => 'istanbul', 1 => 'ankara', 2 => 'izmir', 3 => 'adana');

$key = array_search('izmir', $array); // $key = 2;
$key = array_search('ankara', $array);   // $key = 1;
?