PHP Array_filter fonksiyonu

PHP Array_filter fonksiyonu

PHP Array_filter fonksiyonu

PHP Array_filter fonksiyonu

Bu fonksiyon ile dizideki verileri belirlediğimiz fonksiyon ile dizinin her elemanını kontrol ederek istediğimiz kritere uyan dizi elemanlarını atayacağımız değişkene alarak kullanmamızı sağlar.

Örnek olarak;

<? php
function ciftsayimi($arr)
{ 
  if($arr %2==0) 
    return TRUE; 
  else 
    return FALSE; 
} 
 
$array = array(124, 10, 22, 38, 47, 73, 96); 

echo "<pre>";
print_r(array_filter($array, "ciftsayimi")); 
echo "</pre>";
 
?>

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi ciftsayimi adında bir fonkiyon oluşturduk ve $array ımızdaki her dizi öğesini bu fonksiyona göndererek sayıların kalansız bölünüp bölünmediğini kontrol ettik. Bölümde O (Sıfır) kalanı olanlar çift sayı olmayanlar ise tek sayıdır. Bu durumda fonksiyonumuzdan true dönen dizi elemanları filtreden geçmiş demektir.

Sonuç olarak array_filter fonksiyonundan dönen cevap;

124,10,22,38,96 değerlerdir.

Array yapısı olarak göstermek gerekirse aşağıdaki gibi bir sonuç olması gerekiyor.

Array ( 
[0] => 124 
[1] => 10 
[2] => 22 
[3] => 38 
[6] => 96 
)