Php Dizi sıralama fonksiyonu (asort)

Php Dizi sıralama fonksiyonu (asort)

Php Dizi sıralama fonksiyonu (asort)

Php Dizi sıralama fonksiyonu (asort)

Bir dizi içindeki verileri küçükten büyüğe sıralamak için kullanılan bir fonksiyondur.

Kullanım Şekli;

 asort(array $dizi, int $seçenekler = SORT_REGULAR): bool

Örnek;

<? php
$sehirler = array("34" => "istanbul", "6" => "ankara", "35" => "izmir", "1" => "adana");
asort($sehirler);
foreach ($sehirler as $key => $val) {
    echo "$key = $val\n";
}
?>

Sonuç;

1 = adana
6 = ankara
34 = istanbul
35 = izmir