Paralel evrenden önceki son çıkış: Sincaplı Gece’de örtülü kadın temsilleri

Paralel evrenden önceki son çıkış: Sincaplı Gece’de örtülü kadın temsilleri Arvas, İclal Didem

Paralel evrenden önceki son çıkış: Sincaplı Gece’de örtülü kadın temsilleri

Paralel evrenden önceki son çıkış: Sincaplı Gece’de örtülü kadın temsilleri Arvas, İclal Didem

Bu yazı Cem Akaş’ın Sincaplı Gece (2017) romanında başörtülü karakterlerin kimlik temsillerine atanan birbirinden farklı anlamları anlatı etiğine dayanarak açıklamaktadır. Başörtüsü, Türk romanlarında kadının öz imgesi ve yazarların kendi politik duruşlarını ifade ettikleri bir sembol kullanımı olan temsili arasındaki sınır olarak incelenmiştir.

Buna bağlı olarak, kadın ana karakter, başı açık olmanın modern öncesi yaşam şeklini bırakmak ve modernlik idealine erişmek için bir kriter olarak gösterildiği birçok fiziksel, psikolojik ve ruhsal aşamadan geçmek zorundadır. Bununla birlikte Emine gibi düzen bozucu karakterleri yansıtmak için seferber edilen farklı anlatı stratejileri, kadın temsilinin kendisinde olan problemlerin yalnızca kronolojik ilerlemediğini, birçok dinamiğin bunu iç ayrımlara açık hâle getirdiğini göstermektedir. Bu anlamda başörtüsü, problematik bir kimlik olarak temsili kültürel cinsiyet konusunu açmıştır.;

This paper explores the different meanings attributed to the identity of hijabi woman as represented in Cem Akaş’s novel Sincaplı Gece (2017) in terms of narrative ethics. The hijab used to be examined as the boundary between a woman’s self-identity and how it is represented in Turkish novels that function as a symbol for writers to manifest their political positions. This symbolic role requires the woman protagonist to get through mental, physical, and psychological stages that introduce unveiling as the criteria for abandoning a premodern lifestyle and attaining the modern ideal. The different narrative strategies employed for subversive women characters like Emine (Sincaplı Gece) suggest that the problems of representation do not solely progress chronologically, but multiple dynamics make this open to inner differentiation. In this sense, the problematic identity of the hijab unfolds cultural gender issue.