Python Yapay Zeka Akıllı sohbet Botu

Python Yapay Zeka Akıllı sohbet Botu

Python Yapay Zeka Akıllı sohbet Botu
from difflib import get_close_matches
import sqlite3
from sqlite3 import Error

db_file_name="bot.db"

def soru_cevap_yaz(soru,cevap):
  try:
   con=db_connect()
   sorgu="insert into sorular(soru,cevap) values('"+soru+"','"+cevap+"')"
   cursor=con.cursor()
   cursor.execute(sorgu)
   con.commit()
  except Error as e:
    print(e) 
  
def soru_bul(soru, sorular):
  eslesen = get_close_matches(soru, sorular, n=1, cutoff=0.6)
  if (eslesen):
    return eslesen[0]
  else:
    return None

def cevap_bul(soru, veritabani):
  for soru_cevaplar in veritabani:
    if soru_cevaplar[0] == soru:
      return soru_cevaplar[1]
  return None

def chat_bot():
  
  while True:
    veritabani = sorulari_yukle() 
    soru = input("Siz: ")
    if soru == 'çık':
      break
    if (soru == 'sil'):
      cevap=sorulari_sil()
      if cevap==True:
       print("Tüm sorular silindi")
      else:
       print("Sorular Silinemedi !")
    else:
     gelen_sonuc = soru_bul(soru, [row[0] for row in veritabani])
     if gelen_sonuc:
      verilecek_cevap = cevap_bul(gelen_sonuc, veritabani)
      print(f"Bot: {verilecek_cevap}")
     else:
      print("Bot: Sizi anlayamadım !. Öğretir misiniz ?")
      yeni_cevap = input("Öğretmek için yazabilir veya 'geç' diyebilirsiniz. ")

      if yeni_cevap != 'geç':
        soru_cevap_yaz(soru,yeni_cevap)
        print("Bot: Teşekkür ederim, öğrendim.")


def sorulari_yukle():
  try:
   con=db_connect()
   cursor=con.cursor()
   sorgu ="select soru,cevap from sorular"
   cursor.execute(sorgu)
   sorular=cursor.fetchall()
   return sorular
  except Error as e:
    print(e)
  return None


def sorulari_sil():
  try:
   con=db_connect()
   cursor=con.cursor()
   sorgu ="delete from sorular"
   cursor.execute(sorgu)
   con.commit()
   return True
  except Error as e:
    print(e)
  return False


def db_connect():
  try:
   con=sqlite3.connect(db_file_name)
   return con
  except Error as e:
    print(e)
  return None

def db_create():
  try:
   con=db_connect()
   table ="create table if not exists sorular(id integer primary key autoincrement, soru varchar(255), cevap varchar(255));"
   con.execute(table) 
  except Error as e:
    print(e)
    con=None
  return con
    
if __name__ == '__main__':
  db_create()
  chat_bot()