Dizi Nedir

c# dizi

Dizi Nedir

C# Diziler,

Diziler, her bir değer için ayrı değişkenler bildirmek yerine birden çok değeri tek bir değişkende depolamak için kullanılır.Aynı türden verileri toplu olarak tutmak için kullanılır.  Bir diziyi bildirmek için, değişken türünü köşeli parantezlerle tanımlamak gerekir.

Örnek olarak,

string[] sehirler;

Üstte boş olarak eleman sayısı belli olmayan bir dizi tanımladık. Eğer istersek aşağıdaki gibi de dizimizi hazır veriler ile dolduracak şekilde de tanımlayabiliriz. Dizimiz string tipinde değer alan bir dizidir.

string[] sehirler = {"İstanbul", "Ankara", "İzmir", "Adana"};

Şeklinde 4 satırlı sting değer alan bir dizi tanımlamış olduk.

Şimdi de tam sayı (integer) değer alan bir dizi oluşturalım;

int[] sayilar = {10, 20, 30, 40};

şeklide 4 satırlı bir tam sayı değer alan bir dizi oluşturmuş olduk.

Dizilerde verilere erişmek

string[] sehirler = {"İstanbul", "Ankara", "İzmir", "Adana"};
Console.WriteLine(sehirler[0]);
// Çıktı İstanbul olacaktır. 

Üstteki örneğimizde sehirler[0] dizisindeki 0. indeks değerini yazmasını istedik, sonuç olarak İstanbul yazılacaktır. Çünkü İstanbul 0.indekste bulunmaktadır. Dizilerde ilk değer 0 dan başlayıp artarak devam etmektedir. Üsteki dizimizin son değeri almak için ise sehirler[3] yazmamız gerekir. İndeksleri sıralarsak 0 ,1 ,2 ,3 olur.

Farklı veri tiplerinde diziler tanımlayıp kodlarımız içerisinde kullanabiliriz. Bildiğim kadarıyla bütün programlama dillerinde dizi kullanımı vardır. Yazılımlarda çokça kullanılmaktadır.