Php array_push fonksiyonu

Php array_push fonksiyonu

Php array_push fonksiyonu

Php array_push fonksiyonu

Bu fonksiyon ile var olan dizi sonuna yeni verileri eklemek için kullanılır.

Kullanım Şekli;

 array_push($dizi, mixed ...$yenidizi): int

Örnek olarak;

<? php
$arr = array("istanbul", "ankara");
array_push($arr, "izmir", "adana");
print_r($arr);
?>

Üstteki kodları çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir sonuç elde ederiz.

Array
(
    [0] => istanbul
    [1] => ankara
    [2] => izmir
    [3] => adana
)