The effect of cage direction (wall side – inner side), cage tier and laying age on egg quality characteristic of layer hybrids in enriched cages

The effect of cage direction (wall side – inner side), cage tier and laying age on egg quality characteristic of layer hybrids in enriched cages Şentürk, Yunus Emre Bu çalışma zenginleştrilmiş kafes sisteminde, kafes yönü (duvar – iç), kafes katı ve yumurtlama yaşının, yumurtacı hibritte yumurta kalitesi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezınde yetiştirilen Lohman LSL yumurtacı hibridlerden elde edilen 720 adet yumurta kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; kafes yönün ak indeksine, Haugh unit'e ve sarı indeksine; yumurtlama yaşının yumurta ağırlığı, şekil indeksi, kırılma mukavemeti, kabuk kalınlığı, ak indeksi, Haugh unit ile sarı rengi skoru ve sarı indeksi skoru üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Kafes katının ise yumurta kalitesine anlamlı derecede etkisi gözlemlenmemiştir. Ayrıca birçok kalite kriteri açısından kafes yönü, kafes katı ve yumurtlama yaşı arasındaki interaksiyonlar önemli bulunmuştur.; This study investigated the effect of cage direction (wall side- inner side), cage tier, and laying hen age on egg quality in layer hybrid in enriched cage system. A total of 720 egg obtained from Lohman LSL layer hybrids reared in Ayhan Şahenk Agricultural Research and Application Centre were used. Cage direction significantly affected albumen index, Haugh unit, and yolk index. The effect of laying hen age on egg weight, shape index, breaking strength, shell thickness, albumen index, Haugh unit, yolk color score, and yolk index score was found statistically significant. No significant effect of cage tier on egg quality characteristics was observed. In addition, the interactions between cage direction, cage tier, and layer age were found significant for many egg quality parameters.

The effect of cage direction (wall side – inner side), cage tier and laying age on egg quality characteristic of layer hybrids in enriched cages

The effect of cage direction (wall side – inner side), cage tier and laying age on egg quality characteristic of layer hybrids in enriched cages Şentürk, Yunus Emre Bu çalışma zenginleştrilmiş kafes sisteminde, kafes yönü (duvar – iç), kafes katı ve yumurtlama yaşının, yumurtacı hibritte yumurta kalitesi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezınde yetiştirilen Lohman LSL yumurtacı hibridlerden elde edilen 720 adet yumurta kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; kafes yönün ak indeksine, Haugh unit'e ve sarı indeksine; yumurtlama yaşının yumurta ağırlığı, şekil indeksi, kırılma mukavemeti, kabuk kalınlığı, ak indeksi, Haugh unit ile sarı rengi skoru ve sarı indeksi skoru üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Kafes katının ise yumurta kalitesine anlamlı derecede etkisi gözlemlenmemiştir.

Ayrıca birçok kalite kriteri açısından kafes yönü, kafes katı ve yumurtlama yaşı arasındaki interaksiyonlar önemli bulunmuştur.;

This study investigated the effect of cage direction (wall side- inner side), cage tier, and laying hen age on egg quality in layer hybrid in enriched cage system. A total of 720 egg obtained from Lohman LSL layer hybrids reared in Ayhan Şahenk Agricultural Research and Application Centre were used. Cage direction significantly affected albumen index, Haugh unit, and yolk index. The effect of laying hen age on egg weight, shape index, breaking strength, shell thickness, albumen index, Haugh unit, yolk color score, and yolk index score was found statistically significant. No significant effect of cage tier on egg quality characteristics was observed. In addition, the interactions between cage direction, cage tier, and layer age were found significant for many egg quality parameters.