Teachers’ and Parents’ Views on the Psychosocial Effects of Children’s Technology Addiction

Teachers and Parents Views on the Psychosocial Effects of Childrens Technology Addiction Çelebi, Engin This study examines the psychosocial effects of digital technology addiction on children, which increased during the pandemic. Within the scope of the research, a total of 237 people, including 111 teachers and 126 parents, were surveyed. Technology addiction, which can be seen as a public health problem from the perspective of teachers and parents, causes children to experience anxiety and stress. It can also lead to introversion, low self-esteem, and an increase in the possibility of isolation from society. According to findings, children feel anxious, helpless, and angry when they leave digital technologies. Parents can encourage their children to use digital technologies, which they see as a babysitter, without considering the damaging effects. In addition, according to the opinions of teachers and parents, it can be said that children may be more likely to be connected to modern technologies because they do not have the maturity to understand the detrimental effect of excessive use of digital technologies. Technology addiction can cause many cognitive, physical, emotional, and behavioral problems. The term addiction implies the need for treatment. Therefore, technology addiction should be addressed as a public health problem.; Bu çalışmanın amacı, pandemi döneminde artan dijital teknoloji bağımlılığının çocuklar üzerindeki psikososyal etkisini incelemektir. Araştırma kapsamında 111 öğretmen ve 126 ebeveyn olmak üzere toplam 237 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Öğretmen ve Ebeveyn görüşlerine göre bir halk sağlığı sorunu olarak görülmesi gereken teknoloji bağımlılığı, çocukların kaygı ve stres yaşamasına neden olmaktadır. Ayrıca teknoloji bağımlılığı çocukların içe dönüklük, düşük benlik saygısı ve toplumdan izole edilme olasılığının artmasına neden olabilmektedir. Elde edilen bulgulara göre, dijital teknolojileri terk ettiklerinde çocukların kendilerini endişeli, çaresiz ve kızgın hissettikleri belirlenmiştir. Ebeveynler, çocuk bakıcısı olarak gördükleri dijital teknolojilerin olumsuz etkilerini düşünmeden çocuklarını kullanıma teşvik edebilmektedirler. Ayrıca Öğretmen ve Ebeveyn görüşlerine göre çocukların, dijital teknolojilerin aşırı kullanımının olumsuz etkilerini anlayacak olgunluğa sahip olmadıkları için, modern teknolojilere bağlanma olasılıklarının daha yüksek olabileceği söylenebilir. Teknoloji bağımlılığı birçok bilişsel, fiziksel, duygusal ve davranışsal soruna neden olabilmektedir. Bağımlılık terimi tedavi ihtiyacını ifade eder. Bu nedenle teknoloji bağımlılığı bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmalıdır.

Teachers’ and Parents’ Views on the Psychosocial Effects of Children’s Technology Addiction

Teachers’ and Parents’ Views on the Psychosocial Effects of Children’s Technology Addiction Çelebi, Engin This study examines the psychosocial effects of digital technology addiction on children, which increased during the pandemic. Within the scope of the research, a total of 237 people, including 111 teachers and 126 parents, were surveyed. Technology addiction, which can be seen as a public health problem from the perspective of teachers and parents, causes children to experience anxiety and stress. It can also lead to introversion, low self-esteem, and an increase in the possibility of isolation from society. According to findings, children feel anxious, helpless, and angry when they leave digital technologies. Parents can encourage their children to use digital technologies, which they see as a babysitter, without considering the damaging effects. In addition, according to the opinions of teachers and parents, it can be said that children may be more likely to be connected to modern technologies because they do not have the maturity to understand the detrimental effect of excessive use of digital technologies. Technology addiction can cause many cognitive, physical, emotional, and behavioral problems. The term addiction implies the need for treatment. Therefore, technology addiction should be addressed as a public health problem.;

Bu çalışmanın amacı, pandemi döneminde artan dijital teknoloji bağımlılığının çocuklar üzerindeki psikososyal etkisini incelemektir. Araştırma kapsamında 111 öğretmen ve 126 ebeveyn olmak üzere toplam 237 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Öğretmen ve Ebeveyn görüşlerine göre bir halk sağlığı sorunu olarak görülmesi gereken teknoloji bağımlılığı, çocukların kaygı ve stres yaşamasına neden olmaktadır.

Ayrıca teknoloji bağımlılığı çocukların içe dönüklük, düşük benlik saygısı ve toplumdan izole edilme olasılığının artmasına neden olabilmektedir. Elde edilen bulgulara göre, dijital teknolojileri terk ettiklerinde çocukların kendilerini endişeli, çaresiz ve kızgın hissettikleri belirlenmiştir. Ebeveynler, çocuk bakıcısı olarak gördükleri dijital teknolojilerin olumsuz etkilerini düşünmeden çocuklarını kullanıma teşvik edebilmektedirler.

Ayrıca Öğretmen ve Ebeveyn görüşlerine göre çocukların, dijital teknolojilerin aşırı kullanımının olumsuz etkilerini anlayacak olgunluğa sahip olmadıkları için, modern teknolojilere bağlanma olasılıklarının daha yüksek olabileceği söylenebilir. Teknoloji bağımlılığı birçok bilişsel, fiziksel, duygusal ve davranışsal soruna neden olabilmektedir.

Bağımlılık terimi tedavi ihtiyacını ifade eder. Bu nedenle teknoloji bağımlılığı bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmalıdır.